Dobre umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - szkolenie online

Dobre umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - szkolenie online

 

Umowa o pośrednictwo

chroniąca interes pośrednika w obrocie nieruchomościami

przejdź do nowej wersji tego szkolenia

W szkoleniu wyjaśniamy:

Jak zabezpieczyć interes Pośrednika w obrocie nieruchomościami i jednocześnie uniknąć zarzutu stosowania niedozwolonych postanowień umownych, oraz spełnić wymogi nowej ustawy o prawach konsumentów. Ponadto prezentujemy przydane zapisy (wytyczne) umów z wyłączności oraz bez wyłączności, oraz procedury skutecznego rozwiązywania sporów na etapie przedsądowym i w trakcie postępowania przed sądem.

25 grudnia 2014 weszła w życie:

uchwalona 30 maja 2014 nowa ustawa o prawach konsumenta, która znacząco zmienia relację konsument-przedsiębiorca, oraz nakłada na tego ostatniego wiele nowych obowiązków. Koniecznie przystosuj swoją umowę i procedurę pracy z klientami, aby uniknąć przykrych i kosztownych konsekwencji (grzywna i/lub utrata prowizji).

W "obiegu" funkcjonuje wiele wzorców umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Spora grupa Agencji posługuje się umowami wytworzonymi we własnym zakresie. Większość tych umów tworzyli prawnicy - niestety - w większości nie znający dogłębnie specyfiki zawodu Pośrednika. W ten sposób powstały: umowy zgodne z prawem, ale absolutnie niezgodne z rzeczywistością!

My - bazując na doświadczeniach prowadzonej od 1989 r. pracy w pośrednictwie obrotu nieruchomościami - proponujemy treść i procedury zawierania umowy o pośrednictwo, które chronią interes agencji nieruchomości.

Prawo konsultacji

kwarancja konsultacjiJesteśmy przekonani o tym, że kurs dostarcza komplet informacji, dlatego dajemy wszystkim jego nabywcom PRAWO KONSULTACJI, aby zapewnić Państwu jeszcze większe bezpieczeństwo i jak najmniejsze ryzyko przy składaniu zamówień.

Jeśli, po przejściu kursu będziesz miał nadal wątpliwości i pytania związane z jego tematem możesz w ciągu 30 dni od momentu ukończenia kursu zgłosić nam prośbę o indywidualną, darmową konsultację. Twój mail nie pozostanie bez odpowiedzi.

Spis treści:

1. Wymagania formalne przy zawieraniu umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Uwaga: w szkoleniu odwołujemy się do ustawy o prawach konsumentów, która dopiero wejdzie w życie. Robimy tak, ponieważ ustawa ta diametralnie zmienia stosunki umowne Przedsiębiorca - Konsument. Z tego też powodu ustawodawca dał przedsiębiorcom aż 6 miesięcy na przygotowanie się do nowych przepisów. Warto więc zacząć już dziś. Stare przepisy dotyczące ochrony konsumentów celowo pomijamy, ponieważ obowiązywały przez wiele lat i są dość dobrze znane.

Dlaczego czasami procedura zawarcia umowy jest ważniejsza od jej treści? Flash Video


2. Co należy wiedzieć o niedozwolonych postanowieniach umownych, zanim przedstawi się klientowi umowę do podpisana.


Klauzule abuzywne - zalety i wady "systemu" ochrony konsumenta Flash Video
Niedozwolone zapisy umowne w umowach o pośrednictwo - cz 1 Flash Video
Niedozwolone zapisy umowne w umowach o pośrednictwo - cz 2 (wątpliwości co do wyłączności) Flash Video
Klauzule abuzywne w umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (zestawienie) Zasób


3. Ustawa o prawach konsumenta - przygotuj się.

Ustawa o prawa konsumentów - podstawowe definicje Flash Video
Umowa zawarta w lokalu - prawa konsumenta, obowiązki przedsiębiorcy Flash Video
Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy - prawa konsumenta, obowiązki przedsiębiorcy Flash Video
Procedury chroniące interes przedsiębiorcy w stosunkach umownych z konsumentem Flash Video
Ustawa o prawach konsumenta (pdf)

4. Istota pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi klientami?

Dlaczego to szkolenie? Flash Video
Procedury bez których stosowania zawsze będą spory Zasób
Skrupulatne gromadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji i korespondencji z klientem może umożliwić wygranie sporu o zapłatę Flash Video
Dokumentowanie wydanych adresów - różne sposoby Flash Video
Dokumentowanie otrzymania ofert kupna i prowadzenia negocjacji - cz I Flash Video
Dokumentowanie otrzymania ofert kupna i prowadzenia negocjacji - cz II Flash Video
Złoty sposób na spory - podania Flash Video


5. Główne warunki umowy o pośrednictwo.
Materiały zamieszczone w tym module nagrano w trakcie szkolenia stacjonarnego dla właścicieli biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (pojawiają się dźwięki tła).

Rodzaje umów o pośrednictwo Flash Video
Określenie stron umowy Flash Video
Umowy z współwłaścicielami i pełnomocnikami Flash Video
Ustalanie wynagrodzenia Flash Video
Kary umowne Flash Video
Okres na jaki zawiera się umowy o pośrednictwo Flash Video
Termin zapłaty wynagrodzenia Flash Video
Cena ofertowa Flash Video
Zawarcie transakcji z pominięciem Pośrednika | Określenie adresu do doręczeń Flash Video
Rozmaitości - przydatne zapisy "porządkowe" Flash Video
Jak poprawnie zdefiniować wyłączność, a czego unikać? Flash Video
Zbędne zapisy umowne Flash Video
Ograniczenia w reklamie Flash Video
Zwrot kosztów pracy Pośrednika w przypadku wypowiedzenia umowy o pośrednictwo Flash Video


6. Podsumowanie; uwagi/przypomnienia końcowe, wytyczne do sporządzania umów (przykłady zapisów umownych) i wyciągi z ustaw.

Błędne zapisy w umowach o pośrednictwo SCORM/AICC
Co powinna zwierać umowa o pośrednictwo SCORM/AICC
Przykłady komparycji Zasób
Kodeks Cywilny - OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH (wyciąg) Zasób
Kodeks cywilny - o zawieraniu umów (wyciąg) Zasób
Ustawa o prawach konsumenta (wyciąg) Zasób
Wytyczne do sporządzania umowy (zanim zacznie obowiązywać ustawa o prawach konsumenta) Dokument formatu PDF
Wytyczne do sporządzenia umowy z uwzględnieniem ustawy o prawach konsumenta (pdf) Dokument formatu PDF


7. SuplementTwórcą tego kursu jest: Tomasz Lebiedź; od 1989 zajmujący się zawodowym obrotem nieruchomościami, Pośrednik (dawna licencja państwowa nr 85 w Polsce), wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, autor wielu analiz, szkoleń, artykułów i publikacji o rynku nieruchomości.

W szkoleniu prezentujemy wiedzę zebraną na podstawie tych doświadczeń
.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskiego Rynku Nieruchomości poleca nasze warsztaty stacjonarne i kursy e-learningowe !
Cena netto: 98.78 zł
Cena brutto: 98.78 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 60 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.