JAK PROWADZIĆ PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - dla początkujących

JAK PROWADZIĆ PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - dla początkujących

 

opis

PRAKTYCZNY PORADNIK

Plik PDF – do pobrania

Autor: Jerzy Caban

Ilości stron: 12

Data wydania: Lipiec 2013Niniejszy kurs jest przeznaczony głównie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy zdecydowali się na samodzielne prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów ( pkpir ).

Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności na własny rachunek jest podyktowana wieloma, bardzo różnymi niekiedy względami. W każdym jednak przypadku najistotniejszym jest to, aby osoby pragnące uzyskiwać dochody w ten właśnie sposób zdawały sobie sprawę z wynikających dla nich z tej decyzji konsekwencji, nowych praw, ale przede wszystkim obowiązków, koniecznych do zrealizowania zadań – począwszy od tych, wynikających z faktu powołania do zycia nowego podmiotu, a na zadaniach przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w przyjętej formie i w określonym zakresie skończywszy.

Podstawową kwestią, którą należy rozstrzygnąć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach określonej formy organizacyjno – prawnej, jest sprecyzowanie celu, jaki chce się osiągnąć i poznanie przynajmniej podstawowych zasad funkcjonowania określonych prawem form prowadzenia działalności gospodarczej. Dopiero wówczas można szukać odpowiedzi na pytanie, jaka forma organizacyjno – prawna jest najkorzystniejsza dla prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Podatkową książkę przychodów i rozchodów ( pkpir ) obowiązani są prowadzić przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Obowiązek prowadzenia pkpir nakłada na przedsiębiorców ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ( updof ) w art. 24a.

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych

3. Forma opodatkowania – czyli kto jest obowiązany do

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

4. Księgi rachunkowe – obowiązek i alternatywa

5. Formalności – terminy i obowiązki podatnika

6. Cel i zadania prowadzenia podatkowej księgi przychodów

i rozchodów

7. Konstrukcja podatkowej księgi przychodów i rozchodów

7.1. Kolumny podatkowej księgi przychodów i rozchodów

7.2. Wersja uproszczona – dla rolników

8. Metody prowadzenia podatkowej księgi przychodów

i rozchodów

8.1. Metoda memoriałowa czy kasowa?

8.2. Przychody – metoda memoriałowa i kasowa

8.3. Zmiana metody

Cena netto: 30.00 zł
Cena brutto: 36.90 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 1 dzień

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.