Formy opodatkowania podatkiem dochodowym w działalności gospodarczej - obowiązki i terminy, wady i zalety

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym w działalności gospodarczej - obowiązki i terminy, wady i zalety

 

Formy opodatkowania

PRAKTYCZNY PORADNIK

Plik PDF – do pobrania

Autor: Jerzy Caban

Ilości stron: 16

Data wydania: czerwiec 2013

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym w działalności gospodarczej

- obowiązki i terminy

- wady i zalety

Działalność gospodarcza polega na wytwarzaniu dóbr materialnych oraz świadczeniu usług i ich dystrybucji dla zaspokojenia potrzeb społecznych. Wprowadzona 2 lipca 2004 roku Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż , a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Zarobkowy charakter działalności oznacza dążenie do osiągnięcia określonego przysporzenia majątkowego, czyli zysku. Jeśli ustalone zostanie, że podmiot podjął działalność w celu zarobkowym, to nawet jeśli cel ten nie zostanie osiągnięty ( bo poniósł stratę ), w wyniku osiągnięcia niższych przychodów niż zakładano, to i tak charakter zarobkowy działalności zostaje zachowany. Rezultat końcowy prowadzonej działalności związany jest z określonym ryzykiem gospodarczym.

Prowadząc działalność gospodarczą należy płacić podatki dochodowe. W tym zakresie z tytułu prowadzonej działalności niektórzy podatnicy mają do wyboru pewne warianty opodatkowania podatkiem dochodowym. Warianty te różnią się przede wszystkim nakładem pracy, jaki należy włożyć w prowadzenie odpowiednich ewidencji wymaganych przepisami podatkowymi. W konkretnych sytuacjach każdy z wariantów może oznaczać inne kwoty podatku dochodowego. Dlatego przy wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

- ile czasu chce się poświęcić na prowadzenie odpowiednich ewidencji podatkowych ?;

- jakie kwoty podatku dochodowego będzie się płaciło ?;

- jakich kosztów będzie wymagała prowadzona działalność ?;

- czy prowadzona działalność będzie wymagała zatrudnienia pracowników ?.

Wyboru formy opodatkowania należy dokonać w momencie zakładania działalności gospodarczej, jednak zanim się to zrobi, należy dokładnie przeanalizować wybór pod kątem w/w elementów, które mają zasadnicze wpływ na wysokość wybranego podatku dochodowego. Jest to o tyle ważne, że w czasie roku podatkowego możliwość zmiany formy opodatkowania na inny rodzaj, jest poza paroma przypadkami ustawowymi, niemożliwa.

W przypadku kontynuowania działalności, wybór na inną formę opodatkowania jest możliwy do 20 stycznia roku podatkowego, którego ma dotyczyć zmiana formy opodatkowania.

Podatnik składa wtedy stosowny wniosek do właściwego urzędu skarbowego.

Podmioty kontynuujące działalność pozostają przy dotychczasowej formie opodatkowania,

o ile nie zgłoszą wniosku o jej zmianę.

Training and Consulting & Accounting and Taxes.eu Sp. z o.o.

Spis treści

1. Wstęp 2

2. Karta podatkowa 3

2.1. Zakres przedmiotowy stosowania karty podatkowej 3

2.2. Warunki stosowania opodatkowania

w formie karty podatkowej 3

2.3. Stawki podatku 4

2.4. Obowiązki podatników na karcie podatkowej 5

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 5

3.1. Zakres przedmiotowy stosowania ryczałtu od

przychodów ewidencjonowanych 5

3.2. Stawki podatku 7

3.3. Obowiązki podatników zryczałtowanego podatku

od przychodów ewidencjonowanych 8

4. Ogólne zasady opodatkowania 9

4.1. Zakres opodatkowania 9

4.2. Przychody z działalności gospodarczej 10

4.3. Koszty uzyskania przychodów 12

4.4. Towary 12

4.5. Ustalenie należnego podatku 13

4.6. Obowiązki podatników przy ogólnych zasadach opodatkowania 13

5. Szczególne sytuacje: podatek liniowy i uproszczenia w zaliczkach 14

5.1. Podatek liniowy 14

5.2. Zaliczki kwartalne 15

5.3. Uproszczona forma rozliczeń zaliczek miesięcznych 15Cena netto: 30.00 zł
Cena brutto: 36.90 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 2 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.