Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami dotyczącymi nabywania prawa i rozliczania różnych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa.


Szkolenie zostało podzielone na kilka modułów tematycznych.

Omawiane zagadnienia poparte są przykładami, które ułatwiają uczestnikowi zrozumienie omawianej tematyki.

Każdy moduł szkolenia zakończony jest testowymi pytaniami mającymi na celu zweryfikowanie wiedzy uzyskanej przez uczestnika.

Program szkolenia:

 1. Obowiązki pracodawcy w związku z niezdolnością do pracy pracownika
  1. pracodawca jako płatnik zasiłków
  2. ZUS jako płatnik zasiłków
 2. Wyczekiwanie na prawo do świadczeń:
  1. osoby ubezpieczone obowiązkowo (pracownicy)
  2. osoby ubezpieczone dobrowolnie (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą)
 3. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń: 1.wynagrodzenie chorobowe
  1. zasiłek chorobowy
  2. zasiłek opiekuńczy
  3. zasiłek macierzyński
  4. świadczenie rehabilitacyjne
 4. Okresy wliczane do ustalania podstawy.
 5. Podstawowe zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków:
  1. minimana podstawa zasiłków
  2. składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
  3. składniki nieuwzględniane przy obliczaniu podstawy
  4. obniżenie podstawy z powodu nieterminowego dostarczenia zaświadczenia o niezdolności do pracy
 6. Szczególne zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków:
  1. zmiana wymiaru etatu
  2. składniki przysługujące do określonego terminu a wysokość podstawy
  3. umowa zlecenia z własnym pracodawcą a jej wpływ na wysokość podstawy
  4. świadczenia przysługujące po długiej przerwie w zatrudnieniu
 7. Zasady uzupełniania wynagrodzenia:
  1. uzupełnianie stałych składników
  2. uzupełnianie zmiennych składników
  3. składniki niepodlegające uzupełnieniu
 8. Świadczenia dla ubezpieczonych niebędących pracownikami.
 9. Obliczanie kwoty wynagrodzenia/ zasiłku chorobowego brutto i netto.
 10. Dokumentacja związana z nabywaniem prawa do świadczeń:
  1. ZUS – Z3
  2. ZUS – Z15
  3. ewidencja zasiłków


Autor szkolenia: Agnieszka Łapińska


Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo – płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo – płacowej oraz miękkiego HR. Trener i koordynator projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac”. W okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła ponad 900 godzin szkoleniowych.

 

1
Cena netto: 61.79 zł
Cena brutto: 76.00 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 14 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.