Zmiany stanu prawnego nieruchomości pomiędzy umową przedwstępną a ostateczną (nr 7165 lista SPPRN - P.R.Z. 8 godz. ed)

Zmiany stanu prawnego nieruchomości pomiędzy umową przedwstępną a ostateczną (nr 7165 lista SPPRN - P.R.Z. 8 godz. ed)

 

Miło nam jednocześnie poinformować, że Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskiego Rynku Nieruchomości poleca nasze warsztaty stacjonarne i kursy elearningowe !


Co się stanie, gdy po umowie przedwstępnej do jednej ze stron wpłynie pozew sądowy, wkroczy komornik, lub strona "zostanie" spadkodawcą?

Od 2000 mieliśmy trzy różne wersje prawa spadkowego, a to znaczy, że spadek, to czasem wielki kłopot...

Czy wiesz, że współwłaścicielem twojego mieszkania, nagle, może zostać zupełnie nieznany ci nieletni wnuczek stryjka twojego byłego męża?Szkolenie prowadzą: Tomasz Lebiedź, oraz Ewa Winiczenko – prawniczka, obecnie kończy aplikację notarialną, kilkanaście lat zdobywała doświadczenie w zawodzie pośrednika w obrocie NIERUCHOMOŚCIAMI. Ewa Winiczenko prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, jest cenionym wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, była członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury (obecnie MTBiGM), pełnomocnikiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości do spraw praktyk zawodowych, oraz członkiem Komisji Szkoleniowej WSPON.


W szkoleniu omawiamy przypadki związane ze spadkami, które często zdarzają się w życiu, a rozwiązanie sytuacji nie zawsze jest oczywiste, ponieważ odpowiedz na pytanie "Czy uznany za zmarłego może niespodziewania powrócić na łono rodziny?" brzmi: "Czasem Tak, a czasem Nie".

W 21 wieku przepisy spadkowe umieszczone w dziale czwartym kodeksu cywilnego zmieniały się wielokrotnie. Dla potrzeb określenia kto dziedziczy ważna jest znajomość przepisów obowiązujących w dniu śmierci spadkodawcy. Dlatego też, w kursie, omawiamy trzy wersje działu czwartego kodeksu cywilnego. Dodatkowo, oprócz wykładów, zamieszczamy wyrok Sądu wyjaśniający sprawę "Darowizny a spadek", oraz słownik pojęć podstawowych i krótkie zestawienie kolejności dziedziczenia ustawowego obowiązujące od października 2011.

Spadkobranie - słownik pojęć podstawowych
Kodeks cywilny, spadki, wersja do czerwca 2009 Dokument formatu
Kodeks cywilny, spadki, wersja od czerwca 2009 do października 2011 Dokument formatu
Kodeks cywilny, spadki, wersja od października 2011

Wykłady video


Tematy:


1. Dziedziczenie po zmarłym, albo uznanym za zmarłego, albo zaginionym


2. Znaczenie godziny śmierci

3. Spadek u notariusza, czy spadek przed Sądem – podobieństwa i różnice.

4. Rejestry poświadczeń i braki rejestrów postanowień

5. Data śmierci, a wybór właściwych przepisów o dziedziczeniu

6. Skutki prawne dla spadkobierców i nabywców nieruchomości dziedziczonych w przypadku gdy odnajdzie się osoba uznana za zmarłą.

7. Spadkobranie ustawowe – kto po kim dziedziczy, oraz różnice pomiędzy starymi a nowymi przepisami

8. Testamenty i sprawa ich rejestrów. Sześć form testamentu. Także o testamentach ustnych

9. Jak nie odziedziczyć długu
a. Rodzaje przyjęcia spadku.
b. Odrzucenie spadku – praktyka i wymagania formalne.
c. Inwentaryzacja majątku – kiedy i w jakim przypadku?
d. Czy Skarb Państwa dziedziczy długi?
e. Dziedziczenie przez nienarodzone dziecko?
10. Dziedziczenie ustawowe
a. Przypadek bezdzietnego małżonka
b. Różne warianty dziedziczenia przez dziadków
c. Dziecko stryja staje się właścicielem 1 twojego mieszkania???
d. Właściciel N.N.
e. Przeprowadzenie spadku za kogoś
11. Dziedziczenie testamentowe i związane z nim problemy:
a. Jaka jest istotna różnica między dziedziczeniem testamentowym a dziedziczeniem ustawowym?
b. Instytucja przyrostu
c. Czy można u notariusza poświadczyć dziedziczenie ustawowe
d. Jakie są prawidłowe formy testamentu
e. Co jeśli kilka testamentów
f. Czy testament pisemny może mieć „pierwszeństwo” przed testamentem ustnym
g. Czy w testamencie można wskazać kto co dziedziczy, np. Janek bierze samochód, Ania dom, a Zbyszek gotówkę – czy są jakieś ograniczenia w tej dziedzinie?
h. Różnice pomiędzy zapisem zwykłym a zapisem windykacyjnym.
i. Odpowiedzialność zapisobiorcy za długi spadkowe.
j. Zachowek
k. Co się stanie jeśli zostanie przeprowadzone dziedziczenie ustawowe a potem znajdzie się testament?
12. Inne problemy związane ze spadkami:
a. Umowa o zrzeczenie się spadku – skutki i sposób jej zmiany
b. Uznanie za niegodnego
c. Hipoteka odwrócona a spadek?
d. Odwołanie testamentu
13. Dziedziczenie „transgraniczne”:
a. Po rodzinie o obywatelstwie innego kraju
i. Nieruchomość była za granicą
ii. Nieruchomość była z Polsce
b. J.w. po obywatelach polskich
c. J.w. po małżeństwie – każde obywatelem innego kraju
14. Dział spadku – jak przeprowadzić
---


Pamiętaj, że długi mogą powstać pomiędzy umową przedwstępną, a umową ostateczną przeniesienia własności nieruchomości.

Szkolenie prowadzą Tomasz Lebiedź, oraz Ewa Winiczenko
– prawniczka, obecnie kończy aplikację notarialną, kilkanaście lat zdobywała doświadczenie w zawodzie pośrednika w obrocie NIERUCHOMOŚCIAMI. Ewa Winiczenko prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, jest cenionym wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, była członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury (obecnie MTBiGM), pełnomocnikiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości do spraw praktyk zawodowych, oraz członkiem Komisji Szkoleniowej WSPON.


W szkoleniu omawiamy przypadki, które często zdarzają się w życiu, a rozwiązanie sytuacji nie zawsze jest oczywiste, ponieważ odpowiedz na pytanie "Czy nabywca ponosi odpowiedzialność za długi sprzedającego?" brzmi: "Czasem Tak, a czasem Nie".


Tematy:

 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, domniemanie prawdziwości wpisów
 • Jak rozpoznać, że są długi? Księga nie wszystko nam powie… (uwaga ogólna; we wszystkich punktach zwracamy uwagę, czy pt. Nabywca faktycznie mógł się dowiedzieć, że wystąpiło jakieś roszczenie, i czy on ponosi jakiekolwiek konsekwencje wobec osób roszczących jeśli kupi będąc w niewiedzy, lub kupi świadomie…)
 • Przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu, zwolnienie z długu, przekaz, potrącenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie (tu mówimy o podstawowych zasadach).
 • Postępowanie zabezpieczające. Co to znaczy i jaka jest praktyka Sądowa.
 • Stan sprawy w toku czyli skutki doręczenia pozwu.
 • Pierwokup ustawowy (o tym wiemy już na etapie przedwstępnej) i umowny (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).
 • Prawo odkupu (czy możemy nie móc dowiedzieć się o nim?).
 • Rozwód lub ślub pomiędzy umową przedwstępną a ostateczną.
 • Rozwody i śluby a nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do..., lub nabycie nieruchomości na podstawie Aktu Własności Ziemi, czyli dlaczego trzeba prowadzić badania "historyczne".
 • Egzekucja komornicza, skutki zajęcia nieruchomości, wykreślenie ostrzeżenia o toczącej się egzekucji oraz wykreślenie hipoteki po przeprowadzeniu egzekucji z nieruchomości.
 • Egzekucja komornicza sytuacja odwrotna, czyli komornik dopadł kupującego. Czy sprzedający musi oddawać zadatki, zaliczki? Czy umowa przedwstępna ulegnie rozwiązaniu?
 • Egzekucja administracyjna
 • Skutki ogłoszenia upadłości właściciela, zarząd masą upadłości
 • Co to jest skarga pauliańska, Uznanie umowy za bezskuteczną (co znaczy bezskuteczną?) na skutek skargi pauliańskiej
 • Wzmianki, ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jakie mają znaczenia dla nabywcy?
 • Hipoteki przymusowe i inne.
 • Opłata adiacencka.
 • Opłaty związane z wyłączeniem nieruchomości z produkcji rolnej lub leśnej.
 • Służebności.
 • Użytkowanie.
 • Dożywocie.
 • Nabycie nieruchomości oddanej w najem lub dzierżawę.

Cena netto: 97.00 zł
Cena brutto: 97.00 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 14 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.