Agencja nieruchomości - Prawo dla agenta nieruchomości - komplet (nr 8002)

Agencja nieruchomości - Prawo dla agenta nieruchomości - komplet (nr 8002)

 

Szkolenie daje 3 punkty w szkole Brokerów/Agentów Nieruchomości w kategorii "P - prawo"

Kurs przeznaczony dla pracowników biur nieruchomości. Wyjaśnia, jak w praktyce obrotu nieruchomościami stosować poszczególne przepisy prawa. Ten e-learning zwiększy wiedzę osób już pracujących i zwróci ich uwagę na rozmaite kruczki prawne i pułapki, których należy unikać. Szkolenie przydatne jest również we wdrażaniu nowych pracowników do pracy w biurze nieruchomości.

Kurs przeniesiono. Ta wersja nie jest już wspierana.


przejdź do nowej wersji tego szkolenia


W szkoleniu znajduje się miedzy innymi kilkadziesiąt lekcji audio - video + materiałów dodatkowych, więc posiadanie głośników lub słuchawek jest niezbędne do skorzystania z zajęć.

Łączny czas jaki należy poświęcić na naukę to minimum ok. 18 godzin edukacyjnych (14 zegarowych). Każda z lekcji trwa od kilku do kilkunastu minut, więc naukę można podzielić na kilka etapów i realizować ją w dogodnych chwilach, ponieważ dostęp do całego kursu otrzymujesz na 31 dni od chwili zaksięgowania płatności.Symen szkolenia rynku nieruchomości Trener: Tomasz Lebiedź - zajmujący się profesjonalnym obrotem nieruchomościami od 1989, Pośrednik obrotu nieruchomościami, licencja nr 85 w Polsce, wykładowca SGH, były członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku NieruchomościTematy szkolenia:

Weryfikacja dokumentów nieruchomości

W tej części szkolenia poznasz sposoby, oraz faktyczne możliwości weryfikacji zapewnień zbywających o stanie sprzedawanej nieruchomości. Dowiesz się jak rozpoznać oszusta, lub osobę mówiącą tylko część prawdy.

* Ustawa o notariacie

* Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

* Ustawa o uregulowaniu własności gospodarstw (uchylona, ale istotna)

* Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

* Rozporządzenie o ewidencji gruntów i budynków

* Ufaj i kontroluj - czyli jak można wykorzystać naiwność i zachłanność

* Co zawiera akt notarialny

* Tryb zawierania umowy dokumentowanej aktem notarialnym

* Kw, odpisy, działy, rękojmia

* Akty własności i Ustawa o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych

* Zaświadczenia ze spółdzielni

* Wypisy z ewidencji gruntów i mapy do celów prawnych

* Legalność budowli

* Inne dokumenty warte sprawdzenia

Nieruchomości gruntowe

Jak wykryć pułapki czekające na inwestora, pośrednika, rzeczoznawcę i zarządcę nieruchomości. Niestety, gdy w nie wpadniesz - często znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia Przystępnie wyjaśnione praktyczne zastosowanie wzajemnie przenikających się przepisów zawartych w kilkunastu Ustawach i Rozporządzeniach.

* Co to jest nieruchomość, i czym jest nieruchomość rolna

* Co to jest działka budowlana

* Własność

* Współwłasność

* Użytkowanie wieczyste - nieoczywiste konsekwencje

* Służebności

* Skan rzeczywistej decyzji o warunkach zabudowy

* Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

* Ustawa z 2008 o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

* Ustawa z 2010 o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 sierpnia 2003 w sprawie sposobu...

* Sprzedaż nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

* Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003

* Ustawa z 6 maja 2010 o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

* Wyłączenie z produkcji rolnej

* Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych - tekst jednolity po zmianach 2009

* Renta planistyczna i opłaty adiacenckie

* Problem trudny do rozstrzygnięcia (renta planistyczna po WZiZT?)

* Ustalanie właściwej reprezentacji Sprzedającego

* Niezgodność granic

* Działka budowlana bez możliwości zabudowy - winna historia

* Co kryje się pod ziemią

* Hipermarket w jeziorze

* Zabytki przyrody, wycinka drzew

* Tereny zalewowe

* Jedno słowo może być warte miliony złotych (strat)

* Współwłasność - częste spory, postępowanie ze współwłaścicielami

* Określanie ceny działki deweloperskiej

Umowy sprzedaży nieruchomości. Kosztowne błędy w umowach przedwstępnych

* Wyciąg z przepisów k.c i k.p.c (format pdf)

* Wyciąg z wyroku Sądu Najwyższego z 8 lutego 2008 (format pdf)

* Sprawa zakończona wyrokiem Sądu Najwyższego (bez limitów)

* Po co i czy słusznie zawiera się umowę przedwstępną

* Moment zawarcia umowy

* Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią)

* Ujawnianie roszczeń w księdze wieczystej

* Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji (bez limitu czasu) Stron

* Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw. Przekraczanie pełnomocnictwa.

* Treść umowy przedwstępnej

* Termin zapłaty ceny

* Wyznaczanie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej

* Wyznaczanie miejsca zawarcie umowy przyrzeczonej

* Zadek - czy koniecznie?

* Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką

* Błędy w określaniu warunków w umowach przedwstępnych

* Kupowanie i sprzedawanie prawa do odstąpienia (dostęp bez limitu czasu)

* Ujemny interes

* Odpowiedzialność Pośrednika

* Odstępowanie stron od sprzedaży nieruchomości (po zawarciu umowy sprzedaży)

Umowy Najmu

W ramach lekcji omawiamy: obowiązki wynajmującego i najemcy, możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu, kłopoty z najemcami, problemy właściciel i zarządców lokali i galerii handlowych

* Wyciąg z przepisów k.c i k.p.c (format pdf)

* Wyciąg kodeks cywilny - najem i dzierżawa

* Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

* Ustawa o ochronie praw lokatorów - tekst jednolity po zmianie z 17 grudnia 2009

* Istota najmu

* Podstawowe pojęcia

* Podstawowe prawa i obowiązki stron

* Rozliczenie nakładów najemcy na remonty i przebudowy

* Rodzaje umów najmu - na czas określony i na czas nieokreślony

* Wypowiadanie umów najmu (zwykłego)

* Najem okazjonalny

* Oświadczenie stron umowy najmu

* Problemy najmu lokali użytkowych

Quiz egzaminacyjny

Część nagrań dźwięku pochodzi z wykładów stąd pojawiają się w nich różne dźwięki tła
.
Cena netto: 16900.00 zł
Cena brutto: 16900.00 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 30 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.