eszkolenia24.pl - Szkolenia przez całą dobę: Kursy

Kategoria: BHP, HACCP, Higiena, Pierwsza Pomoc, Opieka Medyczna


BHP, HACCP, Higiena, Pierwsza Pomoc, Opieka Medyczna

Ta kategoria została podzielona na 5 podkategorii:

1. Instrukcje BHP oraz przeciwpożarowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie stanowisk pracy w instrukcje bhp i ppoż.

Posiadanie instrukcji podlega kontroli PIP, a ich brak może zostać ukarany grzywną nawet do 5000 zł.


Instrukcję należy umieścić w taki sposób by była dostępna i czytelna. Pracownik powinien się zapoznać z treścią instrukcji, a pisemne potwierdzenie tego faktu winno być przechowywane w jego aktach osobowych.

2. BHP - obowiązkowe szkolenia


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2 Dz U Nr 180, poz 1860 Na podstawie art 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy Dz U z 1998 r Nr 21, poz 94, z późn zm 3 zarządza się, co następuje 1 Rozporządzenie określa 1 szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej szkoleniem 2 zakres szkolenia; 3 wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia; 4 sposób dokumentowania szkolenia; 5 przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia 2 1 Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzajSzkolenia z zakresu tematyk związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. dotyczące szkoleń okresowych w formie samokształcenia kierowanego- szkolenia BHP dla pracowników administracyjno - biurowych:
 • pierwsze szkolenie okresowe - przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
 • kolejne szkolenie nie rzadziej niż raz na 6 lat
Szkolenia BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami:
 • pierwsze szkolenie okresowe - przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy
 • kolejne szkolenie nie rzadziej niż raz na 5 lat

Pamiętaj o przestrzeganiu przepisów BHP i Ppoż., ponieważ uchybienia mogą grozić karami finansowymi...

3. HACCP i higiena w zakładach pracy

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jego znajomość oraz wdrożenie jest niezbędne dla wszystkich organizacji zajmujących się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i obrotem żywności.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia skierowane do:
 • osób pracujących z żywnością
 • kierujących pracownikami oraz WSZYSTKICH osób mających w pracy kontakt z żywnością
 • osób z sektora spożywczego, osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemów bezpieczeństwa żywności
 • osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe związane z systemami bezpieczeństwa żywności
 • instruktorów BHP, którzy poruszają tę tematykę podczas swoich szkoleń
 • fryzjerów i właścicieli salonów fryzjerskich

Ponadto oferujemy księgi HACCP dla:
 • przedszkoli z cateringiem
 • sklepu spożywczego
 • stołówki

4. Pierwsza pomoc i opieka medyczna

Kursy z pierwszej pomocy

Kursy przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematem, w tym dla uczniów, studentów, kierowców etc.

Kursy dla opiekunów osób chorych

Kursy przeznaczone dla osób zajmującymi się osobami chorymi, w tym dla wolontariuszy w hospicjach czy dla osób zajmującymi się osobami z zaburzeniami psychicznymi.

5. Dla opiekunów/nauczycieli

 • Kursy dla nauczycieli - kursy z pierwszej pomocy oraz na kierowników wycieczek szkolnych

 • Kursy dla opiekunów osób starszych

 • Kursy dla opiekunów dzieciZestawienie kursów:

Pomiń Ciekawe kursy i aktualności

Ciekawe kursy i aktualności

Pomiń InformacjaPomiń Wyszukiwarka kursów

Wyszukiwarka kursów

Pomiń Kategorie kursówPomiń Sponsorowane

Sponsorowane

Pomiń Prosimy poleć znajomym

Prosimy poleć znajomym


-----