|

Nowa ustawa deweloperska od 1 lipca 2022

Z filmu dowiesz się o części skutków wynikających z tej ustawy, która dotknie NIE TYLKO deweloperów.

Pośrednikom i inwestorom polecamy kurs online o problemach związanych z tą ustawą.

 

 

 👉 W nazwie ustawy mowa o deweloperach, ale dotyczy ona również sprzedających nawet zupełnie niezwiązanych z rynkiem nieruchomości.

👉 Teoretycznie chciano działaniem nowej ustawy deweloperskiej objąć również fliperów, ale przy okazji objęto dowolnego przedsiębiorcę, który sprzedaje lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

👉 Dniem wejścia w życie ustawy jest 1 lipca 2022 roku, ale jeszcze przez wiele lat w odniesieniu do wielu przedsięwzięć może obowiązywać stara ustawa deweloperska, to oznacza, że będą równoległe istniały na przykład dwie różne definicje dewelopera.

👉Wprowadzono kilka ważnych pojęć, ale ustawodawca ich nie zdefiniował, więc otworzył pole do rozmaitych interpretacji.

👉 Ustawodawca “zapomniał” o inflacji???

 

PRAWO BUDOWLANE ART 3: Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

7a) przebudowie* – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

===

*- Uwaga: Przebudowa nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli nie dotyczy przegród zewnętrznych i ścian konstrukcyjnych.

Podobne Posty