eszkolenia24.pl - Szkolenia przez całą dobę

Logowanie:

Zanim się zalogujesz - poświęć pół minuty: Proponujemy, zapisać się do naszego darmowego Newslettera. Dzięki temu będzie można otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Powracasz na tę stronę WWW?

Zaloguj się tutaj, podając nazwę użytkownika i hasło
(Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce)Pomoc z Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce (nowe okno)
Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?
Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?
Logując się składam następujące oświadczenia:

1.Oświadczam, że dostarczono mi Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2.Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Symen.pl Sp. z o.o. spółka komandytowa.
3.Oświadczam, że poinformowano mnie, iż ta strona wykorzystuje cookies, oraz o tym, że za pomocą ustawień swojego oprogramowania użytkownik może wyrazić zgodę na instalowanie tych plików na jego urządzeniu końcowym, oraz że pod następującym linkiem dostarczono mi Politykę cookies wyjaśniającą problematykę plików cookies.
4.Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że dokonując zakupu mogę ponieść dodatkowe koszty wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności, a informację o ich wysokości powinienem uzyskać od inkasentów tych opłat. Składając zamówienie wyrażam zgodę na poniesienie tych ewentualnych opłat.
5.Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i że wiem iż w związku z tą zgodą tracę prawo do odstąpienia od umowy.
6.[Dotyczy wyłącznie konsumentów] Oświadczam, że poinformowano mnie, że mam prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn oraz oświadczam, że znam treść art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:... ustęp 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.Oświadczam, że wiem, iż zgodnie z Regulaminem potwierdzeniem złożenia zamówienia jest jego opłacenie, a zamówienia nieopłacone uważane są za niezłożone.
8.Oświadczam, że wyrażam zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy w formie elektronicznej na adres e-mail podany w moim profilu użytkownika w trakcie składania zamówienia.


Darmowy newsletter: Proponujemy, zapisać się do naszego darmowego Newslettera. Dzięki temu będzie można otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

==================

Przedź do nowej platformy szkoleniowej Symen24.pl