podział działki budowlanej
|

Jak podzielić działkę budowlaną

Procedura uzyskiwania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w czterech krokach:

  1. Opracowanie pomysłu na podział nieruchomości i wydzielenie nowych działek budowlanych
  2. Uzyskanie postanowienia o pozytywnej opinii o wstępnym projekcie podziału
  3. Prace geodezyjne
  4. Uzyskanie decyzji podziałowej

 

 

👉 Kursy online o obrocie gruntami >>>

00:00 Wstęp
01:35 Ostrzeżenie
01:55 Cztery etapy podziału
02:20 Etap pierwszy – zebranie informacji i projekt wstępnego podziału
03:58 Etap drugi – uzyskanie opinii w formie postanowienia zatwierdzającego wstępny podział
05:05 Etap trzeci – działania Geodety
08:04 Etap czwarty – uzyskanie decyzji podziałowej
08:36 Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne

👉 Zestawienie dokumentów jakie należy zebrać w celu uzyskania decyzji o podziale nieruchomości znajdziesz w:

– Ustawie dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dział III)
– Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

👉 Zapraszamy do Klubu Ekspertów Nieruchomości. Sprawdź korzyści >>>

Podobne Posty