Jak wykonać analizę chłonności terenu budowlanego

👉 CO POWINNA UWZGLĘDNIAĆ ANALIZA CHŁONNOŚCI INWESTYCYJNEJ TERENU: Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w tym, czy to przeznaczenie jest jednolite. Zdarza się, że teren może mieć kilka przeznaczeń na przykład jedna część pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne inna pod usługi itp.

 

👉 Kursy online o obrocie gruntami >>>

 

👉 Zapraszamy do Klubu Ekspertów Nieruchomości. Sprawdź korzyści >>>

Podobne Posty