eszkolenia24.pl - Szkolenia przez całą dobę

Nazwę Sprzedawcy danego, płatnego szkolenia znajdziecie Państwo na stronie z opisem reklamowym szkolenia (tej z której składa się zamówienie) - pod opisem każdego ze szkoleń. Dane kontaktowe do sprzedawców znajdziesz na dole tej strony. Pozostałe dane Sprzedawcy znajdują się w treści wystawionej przez niego faktury za zakup kursu.


Uwaga:
Zdarza się, że nabywcy szkolenia może przysługiwać prawo do zakupu przy zastosowaniu innej niż podstawowa stawka VAT. W takim przypadku należy:


 1. Przed dokonaniem zamówienia (i zakupu) - zgodnie z pkt 13 Regulaminu Platformy ("…W przypadku posiadania przez zamawiającego uprawnień do zniżek, lub np. zwolnienia z VAT, zamawiający przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ drogą mailową na adresy SPRZEDAWCÓW podane na stronie http://eszkolenia24.pl/sprzedawcy (http://eszkolenia24.pl/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=2817) celem ustalenia szczególnych warunków zakupu, gdyż dokonanie zamówienia bez zachowania tej procedury oznacza, że zamawiający oświadcza iż nie przysługują mu te szczególne warunki zakupu…" [tu znajdziesz pełen tekst Regulaminu Platformy]) – skontaktować się mailowo z odpowiednim Sprzedawcą (lista adresów mailowych powyżej)
 2. Ustalić z tym Sprzedawcą szczegółowo warunki zakupu, w tym indywidualną cenę która będzie uwzględniać rekompensatę dla Sprzedawcy za stosowanie tej indywidualnej procedury.
 3. Przesłać listownie na adres wskazany przez Sprzedawcę oświadczenie opatrzone podpisem poświadczonym w którym będzie określona podstawa prawna pozwalająca na zastosowanie innej niż podstawowa stawki VAT
 4. Przesłać dokumenty potwierdzające powyższe prawo (np. dokumenty poświadczające, że firma jest finansowana ze skarbu państwa, lub że szkolenie zostanie zaliczone do puli obowiązkowych szkoleń, który to obowiązek narzucony został przez inne przepisy prawa),
 5. Przesłać wydrukowany regulamin Platformy opatrzony potwierdzeniem jego akceptacji,
 6. Przesłać oświadczenie o o akceptacji elektronicznej dostawy faktur,
 7. We wcześniej umówionym terminie, będąc zalogowanym na platformie, połączyć się telefonicznie z przedstawicielem Sprzedawcy i złożyć zamówienie na uzgodnionych wcześniej indywidualnych warunkach zakupu. Uwaga: ze względu na troskę o interesy pozostałych użytkowników Platformy termin przeprowadzenie tej operacji może być wyznaczony na godziny wczesnoporanne, lub wieczorne. Uwaga: procedura finalizacji zamówienia może wyglądać odmiennie w zależności od możliwości Sprzedawcy - szczegóły należy ustalić w sposób opisany w pkt. 2 powyżej

----

Informacje dodatkowe pochodzące od sprzedawców, dotyczące obowiązującej u nich szczegółowej procedury postępowania w w/w przypadkach:


Symen.pl:


 1. Użytkownik zakłada konto na platformie, a jego dane przesyła do Symen.pl,
 2. Użytkownik wysyła list zwykły (z uwagi na specyficzne działanie naszego doręczyciela, prosimy nie wysyłać listów poleconych) na adres Symen.pl Sp. z o.o.spółka komandytowa, 03-290 Warszawa ul. Kartograficzna 77A lok. 32 zawierający dokumenty wymienione w pkt 3-6 powyżej, oraz wskazanie kursu, który zamierza nabyć z inną stawka VAT niż podstawowa.
 3. Symen.pl wysyła na adres mailowy użytkownika fakturę proforma zawierająca dane do opłacenia kursu.
 4. Użytkownik dokonuje opłaty zgodnie z treścią faktury proforma.
 5. Po wpłynięciu płatności na konto Symen.pl w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania wpływu przez bank uruchamia dostęp do kursu.
 6. Symen.pl przechowuje przesłane przez użytkownika dokumenty jako załączniki do faktury stanowiące dowód podstawy zastosowania innej stawki VAT niż podstawowa
 7. Symen.pl wysyła Użytkownikowi mailem Fakturę za dokonany zakup
 8. Uwaga: Wszystkie ceny kursów sprzedawanych przez Symen.pl zostały skalkulowane z uwzględnieniem oszczędności nakładów pracy wynikających ze stosowania automatycznych systemów rozliczeniowych i fakturujących. Ponieważ sprzedaż ze zwolnieniem z VAT uniemożliwia wykorzystanie tych systemów, co rodzi znaczne koszty dla Symen, wynikające z pominięcia automatycznych systemów fakturowania i rozliczania płatności, oraz z konieczności gromadzenia i przechowywania dodatkowej dokumentacji cena każdego z tak nabywanych kursów jest większa od ceny podstawowej netto o 20 złotych.
---
KMG BHP, Kadry, Płace Marzena Grabowska, Michalski, United Web Sp. z o.o., Usługi Księgowe Duda-Religa Ewelina: Informacje po kontakcie użytkownika
Podstawy prawne do zwolnień z VAT:

Usługa learningu może być zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 29 (i odpowiedniej litery w tym ustępie) Ustawy o podatku od towarów i usług

„Art. 43. 1. Zwalnia się od podatku:

ust. 29 usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
(…)
c) finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;”


Składając zamówienie należy wskazać odpowiednią podstawę, podając: "Przysługuje mi zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 29 lit. (wskazać a lub c) Ustawy o podatku od towarów i usług." W załączniku należy zamieścić oświadczenie, i kopie dokumentów dowodzące prawa do posiadania uprawnienia na które się powołano.

Prosimy zwrócić uwagę, że czasami zwolnienie może przysługiwać osobom fizycznym, a nie firmom, tym samym może się zdarzyć, że kursu nabytego ze zwolnieniem, nie będzie można fakturować na prowadzoną działalność gospodarczą.

Pamiętaj, że procedura realizacji sprzedaży z obniżoną stawka VAT z uwagi na działanie Poczty i systemów bankowych może trwać kilka dni, więc nie odkładaj jej na ostatnią chwilę.


Poniżej dane kontaktowe do Sprzedawców:

 • 6ka Sp. z o.o., michal.scioch@6ka.pl
 • A3M - agencja internetowa Katarzyna Krzan, wydawnictwo@e-bookowo.pl
 • Amat Urszula Bilska, ub.2004@wp.pl
 • Firma Szkoleniowo Usługowa MED ANEST Przybylski Przemysław; biuro@med-anest.pl
 • Humano Agnieszka Łapińska, biuro@humano.pl
 • Infor biznes Sp. z o.o., renata.krasowska-klos@infor.pl
 • KMG BHP, Kadry, Płace Marzena Grabowska; kmg@bhpkadryplace.pl
 • Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź; consulting@lebiedz.com.pl
 • Master Plan Elżbieta Ptak Kostecka, zaneta@masterplan.pl
 • Netina Sp. z o.o.; kontakt@netina.com.pl
 • Prestin Sp. z o.o.; d.dubiak@prestin.pl
 • Symen.pl Sp. z o.o. spółka komandytowa; biurokomandytowej@symen.pl
 • Training and Consulting and Taxes.eu Sp. z o.o.; jcaban.urk@wp.pl
 • United Web Sp. z o.o.; kontakt@eduself.pl
 • Usługi Księgowe Duda-Religa Ewelina; biuro@dobraksiegowosc.eu


Pomiń Ciekawe kursy i aktualności

Ciekawe kursy i aktualności

Pomiń InformacjaPomiń Wyszukiwarka kursów

Wyszukiwarka kursów

Pomiń Kursy

Kursy

Pomiń Prosimy poleć znajomym

Prosimy poleć znajomym


-----