eszkolenia24.pl - Szkolenia przez całą dobę

Kursy online dla branży nieruchomości - informacje

Informacje dla korzystających z kursów i szkoleń specjalistycznych dla osób pracujących w pośrednictwie, wycenie lub zarządzaniu nieruchomościami.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskiego Rynku Nieruchomości poleca szkolenia dla Pośredników, Zarządców, Rzeczoznawców majątkowych

Miło nam jednocześnie poinformować, że Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskiego Rynku Nieruchomości poleca nasze warsztaty stacjonarne i kursy elearningowe
O tym jak skonstruowane są szkolenia z listy Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskiego Rynku Nieruchomości dowiesz się z filmu zamieszczonego obok.


logowanie do profilu uzytkownika Gdzie wpisać dane do zaświadczenia o ukończeniu szkolenia?

Po zalogowaniu się do systemu w prawym górnym rogu zobaczysz dane które podałeś w czasie rejestracji. Kliknij ten link.
W zakładce "Modyfikuj profil" będziesz mógł wpisać dane osoby uprawnionej, i dane do wysłania Zaświadczenia,
UWAGA: W celu poprawnego zapisania modyfikacji profilu należy wypełnić pola: "miasto", "kraj", "opis" (w tym ostatnim wystarczy wstawić dowolną literę!)

Poniżej kilka odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na Help Desku

  1. www.eszkolenia24.pl to pierwsza w Polsce platforma która wprowadziła e-learning dla pośredników, rzeczoznawców i zarządców i jest liderem rynku w dostarczaniu takich rozwiązań. Prosimy o uważne wybieranie kursów ponieważ, na platformie znajduje się wiele kursów dotyczących nieruchomości. Nasze są wyraźnie oznaczone i zebrane w jednej kategorii: Nieruchomości - szkolenia specjalistyczne >>>

  2. UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.

  3. Możesz szkolić się o dowolnej porze doby. Kusy nie wymagają przebywania przed komputerem o określonej godzinie.

  4. Jedna godzina edukacyjna trwa 45 minut, więc szkolenie zaliczające 8 godzin edukacyjnych faktycznie zajmie ci 6 godzin zegarowych. Platforma zlicza (w godzinach zegarowych - czyli trwających 60 minut. ) obecność uczestnika w kursie od chwili zalogowania do kursu do chwili poprawnego wylogowania z tego szkolenia. Po przekroczeniu 24 godzin łącznego czasu nauki, licznik dostępny dla studentów wskazuje jedynie to co ponad dobę. Admin platformy widzi wszystkie logi. Poprawne wylogowanie następuje wtedy, gdy uczestnik ze stron kursu przejdzie do innej podstrony platformy (np. na stronę główną), lub gdy pozwoli, aby platforma sama dokonała wylogowania po pewnym czasie bezczynności. Wadliwe wylogowanie występuje gdy uczestnik bezpośrednio ze stron kursu przejdzie na strony innej witryny (np. wpisując bezpośrednio adres www.jakaświtryna.cośtam), lub ze strony lekcji (będącej składnikiem kursu) przechodzi bezpośrednio na inne podstrony platformy. W takim przypadku nie jest możliwe odnotowanie momentu wylogowania, czyli nie będzie naliczony czas pracy w kursie.

  5. Szkolić można się z dowolnego komputera z dostępem do Internetu, byle znać login i hasło. Nie ma blokad dostępu np. tylko dla określonego (jednego) adresu IP.


Potwierdzeniami odbycia Internetowego kursu są zaświadczenia.

Uwaga:z uwagi na wadliwe działanie Poczty Polskie polegające na częstych przypadkach niszczenia, gięcia lub gubienia korespondencji, począwszy od 1 stycznia 2014, wydawanie zaświadczeń w formie papierowej zastąpiono przez dostarczanie zaświadczeń w formie plików elektronicznych (w formacie pdf).

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie o gospodarce nieruchomościami wprowadzonymi przez ustawę "deregulacyjną" polegającymi między innymi na wykreśleniu art. 196 ust. 2 i art. 196A, od 1 stycznia 2014 ministerstwo odpowiedzialne za gospodarkę nieruchomościami nie prowadzi ani rejestru szkoleń doskonalenia zawodowego pośredników, rzeczoznawców i zarządców, ani rejestru osób przeszkolonych, i w związku z tym nie są wydawane "stare" zaświadczenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 9Dz. U. NR 140 poz. 945). Nowe zaświadczenia będą wystawiane w formie elektronicznej określonej powyżej.

Informacja uzupełniająca dla rzeczoznawców majątkowych i ich obowiązku doskonalenia zawodowego:


W odpowiedzi na liczne pytania rzeczoznawców majątkowych zamieszczany wyciąg z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami (z uwzględnienie zmian wprowadzonych przez ustawę deregulacyjną):

Art. 175. ust. 2. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Uchylono art 196 ust. 2. Programy kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2, art. 181 ust. 2 oraz art. 186 ust. 2, uwzględniają wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz podlegają zgłoszeniu temu ministrowi.


Z powyższego wynika, że od 1.01.2014 NIE OBOWIĄZUJĄ stare przepisy - tzn. z powodu braku podstaw prawnych (w ustawie nic o tym nie napisano, a przez wykreślenie w/w ustępu 2. zabrano taką możliwość również Mnistrowi) nie ma już limitów godzin i nie ma listy szkoleń zatwierdzonych przez kogokolwiek (w tym przez Ministerstwo). Rzeczoznawca jest zobowiązany do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, ale sposób w jaki będzie to robił i dokumentował zależy wyłącznie od niego. Może to się odbywać w postaci zaliczenia naszych szkoleń (które zresztą były na liście ministerialnej, wtedy, gdy ona obowiązywała).

Jak otrzymać certyfikat ozdobny:

Możesz otrzymać ozdobny certyfikat poświadczający ukończenie tego szkolenia.
Eksponowanie certyfikatów w biurze i na stronie Internetowej jest tym samym czym publikowanie referencji. W celu zamówienia certyfikatu ozdobnego osoby które ukończyły szkolenia mogą złożyć zamówienie korzystając ze strony "Certyfikaty ozdobne"

Pomiń Ciekawe kursy i aktualności

Ciekawe kursy i aktualności

Pomiń InformacjaPomiń Wyszukiwarka kursów

Wyszukiwarka kursów

Pomiń Kategorie kursówPomiń Sponsorowane

Sponsorowane

Pomiń Prosimy poleć znajomym

Prosimy poleć znajomym


-----