Zasady obrotu nieruchomościami gruntowymi - szkolenie elearningowe

Zasady obrotu nieruchomościami gruntowymi - szkolenie elearningowe

 

O pułapkach obrotu gruntami

lepiej dowiedzieć się przez dokonaniem inwestycji


Uwaga: ta wersja kursu obejmuje stan prawny obowiązujący do 30 kwietnia 2016. Nowy stan prawny prezentowany jest w nowej wersji. Stara wersja nie będzie już dłużej wspierana.

przejdź do nowej wersji tego szkoleniaOd 1989 zajmujemy się profesjonalnym obrotem nieruchomościami. W szkoleniu prezentujemy wiedzę zebraną na podstawie tych doświadczeń, pokazując na jakie „miny” można natrafić w praktyce obrotu działkami i domami oraz jak można je wykryć. Zwracamy uwagę na pułapki w stanie prawnym i fizycznym działek i domów...


Obowiązkowe doskonalenie zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami Problematyka nieruchomości gruntowych - szkolenie nr S6838 z listy SPPRN, zalicza 8 godzin edukacyjnych Szkolenie daje 1 punkt w szkole Brokerów/Agentów Nieruchomości w kategorii "P - prawo".

Kurs polecamy również Deweloperom i wszelkim Inwestorom.

Na szkoleniu dowiesz się między innymi:


- Kiedy nabywca zapłaci "dwa razy", czyli opłata adiacencka od nabytej nieruchomości?

- Plan zagospodarowania przestrzennego mówi "działka budowlana", a tymczasem nabywca nie dostanie pozwolenia na budowę,

- Jaka jest zależność pomiędzy umową o użytkowanie wieczyste, a planem zagospodarowania przestrzennego?

- Działka ma dostęp do drogi i jest przeznaczona pod budownictwo. Dlaczego możesz nie otrzymać pozwolenia na budowę?

- itd. itp.
prawo konsultacji konsultacji

Prawo konsultacji

Jesteśmy przekonani o tym, że kurs dostarcza komplet informacji, dlatego dajemy wszystkim jego nabywcom PRAWO KONSULTACJI, aby zapewnić Państwu jeszcze większe bezpieczeństwo i jak najmniejsze ryzyko przy składaniu zamówień.

Jeśli, po przejściu kursu będziesz miał nadal wątpliwości i pytania związane z jego tematem możesz w ciągu 30 dni od momentu ukończenia kursu zgłosić nam prośbę o indywidualną, darmową konsultację. Twój mail nie pozostanie bez odpowiedzi.

Niektóre poruszane tematy:

Pojęcia prawne i dokumenty w obrocie nieruchomościami

 • Powszechnie spotykane wątpliwości
 • Co to jest nieruchomość, i czym jest nieruchomość rolna
 • Co to jest działka budowlana
 • Własność
 • Użytkowanie wieczyste - nieoczywiste konsekwencje
 • Służebności osobiste, gruntowe, przesyłu

Dokumenty nieruchomości

 • Dokumenty służące weryfikacji stanu nieruchomości i prawdziwości zapewnień sprzedającego / wynajmującego
 • Sprawdź swoją wiedzę o dokumentach nieruchomości Quiz

Plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (budowa na terenach bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
 • Skan rzeczywistej decyzji o warunkach zabudowy
 • Kiedy jest potrzebna decyzja o WZiZT? SCORM/AICC
 • Co i na jakiej podstawie określa się w decyzji o WZiZT
 • Procedura wydawania decyzji o WZiZT SCORM/AICC
 • Uzyskiwanie decyzji WZiZT Quiz
 • Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z 2008 o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z 2010 o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 sierpnia 2003 w sprawie sposobu...

Pierwokup Agencji Nieruchomości Rolnych (procedura sprzedaży nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)
 • Sprzedaż nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003
 • Ustawa z 6 maja 2010 o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Procedura i opłaty związane z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej
 • Zmiana przeznaczenia terenu i wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Opłaty adiacenckie, renta planistyczna (wysokość, terminy, kto jest zobowiązany). Scalenia i wtórne podziały
 • Renta planistyczna i opłaty adiacenckie
 • Problem trudny do rozstrzygnięcia (renta planistyczna po WZiZT?)

Case Study...
 • Niezgodność granic
 • Działka budowlana bez możliwości zabudowy - winna historia
 • Co kryje się pod ziemią (ustawa o ochronie zabytków, rozporządzenie w sprawie warunków jakim... gazociągi...)
 • Hipermarket w jeziorze
 • Zabytki przyrody, wycinka drzew (ustawa o ochronie przyrody)
 • Tereny zalewowe
 • Jedno słowo może być warte miliony złotych (strat)
 • Współwłasność - częste spory, postępowanie ze współwłaścicielami

Ustalanie wartości działek deweloperskich.
Cena netto: 119.31 zł
Cena brutto: 119.31 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 60 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.