Uprawnienia rodzicielskie w ujęciu kompleksowym

Uprawnienia rodzicielskie w ujęciu kompleksowym

 

Szkolenie „uprawnienia związane z rodzicielstwem” ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami nabywania, dokumentowania i rozliczania różnych uprawnień rodziców.

Szkolenie podzielone zostało na kilka modułów tematycznych. Omawiane zagadnienia poparte są przykładami, które ułatwiają uczestnikowi zrozumienie przedstawianych zagadnień.

Szkolenie łączy część kadrową związaną z ustalaniem uprawnień i dokumentowaniem prawa do świadczeń z częścią płacową w zakresie rozliczania uprawnień rodzicielskich (przyslugujące świadczenia) oraz przygotowywania deklaracji rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA

Program szkolenia:

 1. Uprawnienia w trakcie zatrudnienia:
  • uprawnienia kobiet w ciąży
  • uprawnienia kobiet karmiących
  • uprawnienia rodziców dzieci do lat 4
  • uprawnienia rodziców dzieci do lat 5
  • uprawnienia rodziców dzieci do lat 14
  • uprawnienia rodziców powracających po urlopach macierzyńskich
  • uprawnienia rodziców powracających po urlopach wychowawczych
 2. Ochrona przed zmianą warunków zatrudnienia i rozwiązaniem umów o pracę:
  • ochrona kobiet w ciąży
  • ochrona pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich
  • ochrona pracowników przebywających na urlopach wychowawczych
  • ochrona pracowników korzystających z prawa do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy
 3. Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie:
  1. urlop macierzyński dla matki dziecka:
   • prawo do urlopu przed porodem
   • wymiar urlopu macierzyńskiego (podstawowy, w przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego, w przypadku urodzenia dziecka martwego lub śmierci dziecka, w przypadku oddania dziecka)
   • zasady przerywania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka
  2. urlop macierzyński dla ojca dziecka:
   • w związku z przekazaniem części urlopu przez matkę,
   • w związku z hospitalizacją matki dziecka
   • w związku ze śmiercią matki dziecka.
   • w związku z porzuceniem dziecka przez matkę
  3. urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego:
   • w przypadku przysposobienia dziecka przez dwójkę rodziców
   • w przypadku przysposobienia dziecka przez jednego rodzica.
  4. dodatkowy urlop i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego:
   • wymiar i zasady udzielania
   • Łączenie pracy z dodatkowym urlopem macierzyńskim.
  5. urlop rodzicielski:
   • wymiar i zasady udzielania
   • łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
  6. urlop ojcowski
  7. zasady rozliczania urlopów macierzyńskich w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.
 1. Urlopy wychowawcze
  1. Zasady udzielania i rezygnacji z urlopów wychowawczych.
  2. Łączenie urlopu wychowawczego z wykonywaniem pracy/ zlecenia na rzecz własnego pracodawcy
  3. Łączenie urlopu wychowawczego z wykonywaniem pracy / zlecenia na rzecz innego pracodawcy.
  4. Ustalanie podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.
  5. Urlopy wychowawcze w deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA:
   • W przypadku przebywania wyłącznie na urlopie wychowawczym
   • W przypadku łączenia urlopu wychowawczego z wykonywaniem pracy/ zlecenia na rzecz własnego lub innego pracodawcy
 2. Pozostałe nieobecności związane z rodzicielstwem:
  1. „urlopy okolicznościowe”
  2. opieka nad chorym dzieckiem do lat 14 i powyżej 14 roku życia
  3. opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8
  4. opieka nad dzieckiem w trakcie hospitalizacji matki po porodzie

Autor szkolenia:

Agnieszka Łapińska - Od ponad 10 lat doradza firmom w zakresie polityki zatrudniania i wynagradzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy i szkolenia kadrowo – płacowe oraz z miękkiego HR. W okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła ponad 900 godzin szkoleniowych z tematyki kadrowo - płacowej.

O Humano:

Specjalizujemy się w doradztwie i szkoleniach z tematyki kadrowo – płacowej. Prowadzimy stacjonarne szkolenia otwarte i zamknięte. Tworzymy szkolenia e-learningowe z zakresu kadr i płac.

Zasady dotyczące uzyskiwania dostępu i realizacji szkolenia:

Po otrzymaniu płatności tworzone jest indywidualne konto na platformie e-learningowej. Na adres e-mail przesyłana jest informacja o danych dostępowych doszkolenia.

Dostęp do szkolenia jest aktywny przez 14 dni. W tym czasie uczestnik może wielokrotnie odtwarzać szkolenie oraz zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

Po ukończeniu szkolenia wystawiane jest zaświadczenie w wersji elektronicznej (do samodzielnego wydruku przez uczestnika szkolenia).

Cena netto: 61.79 zł
Cena brutto: 76.00 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 14 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.