Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne

Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne

 

Szkolenie urlopy wypoczynkowe i bezpłatne ma na celu zaprezentowanie zasad dotyczących ustalania uprawnień pracowników w tym zakresie oraz zasad udzielania urlopów w praktyce.

Program szkolenia:

 1. Urlopy wypoczynkowe:
  1. Wymiar urlopu:
   • pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze
   • ustalanie stażu pracy dla celów określenia wymiaru urlopu
   • w pierwszym roku pracy
   • urlop uzupełniający
   • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego
   • urlop dla pracownika młodocianego
  2. Proporcjonalny wymiar urlopu:
   • w związku z zakończeniem lub rozpoczęciem zatrudnienia w trakcie roku (zasady dla dotychczasowego i nowego pracodawcy)
   • w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy w trakcie roku
   • w związku z wystąpieniem nieobecności powodujących obniżenie wymiaru urlopu
 2. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych:
  1. zasady ogólne
  2. plan urlopów
  3. przesunięcie terminu urlopu (automatyczne, na wniosek pracownika, na wniosek pracodawcy)
  4. przerwanie urlopu (automatyczne, na wniosek pracodawcy)
  5. urlop na żądanie
  6. urlop dla pracownika młodocianego
  7. urlop zaległy
 3. Urlop wypoczynkowy a zakończenie zatrudnienia:
  1. urlop w okresie wypowiedzenia
  2. rozliczenie niewykorzystanego urlopu (w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy i w przypadku definitywnego zakończenia trwania stosunku pracy)
 4. Urlop bezpłatny
  1. na wniosek pracownika
  2. na wniosek pracodawcy
  3. na wniosek pracownika młodocianego

Autor szkolenia:

Agnieszka Łapińska - Od ponad 10 lat doradza firmom w zakresie polityki zatrudniania i wynagradzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy i szkolenia kadrowo – płacowe oraz z miękkiego HR. W okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła ponad 900 godzin szkoleniowych z tematyki kadrowo - płacowej.

O Humano:

Specjalizujemy się w doradztwie i szkoleniach z tematyki kadrowo – płacowej. Prowadzimy stacjonarne szkolenia otwarte i zamknięte. Tworzymy szkolenia e-learningowe z zakresu kadr i płac.

Zasady dotyczące uzyskiwania dostępu i realizacji szkolenia:

Po otrzymaniu płatności tworzone jest indywidualne konto na platformie e-learningowej. Na adres e-mail przesyłana jest informacja o danych dostępowych doszkolenia.

Dostęp do szkolenia jest aktywny przez 14 dni. W tym czasie uczestnik może wielokrotnie odtwarzać szkolenie oraz zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

Po ukończeniu szkolenia wystawiane jest zaświadczenie w wersji elektronicznej (do samodzielnego wydruku przez uczestnika szkolenia).

Cena netto: 54.47 zł
Cena brutto: 67.00 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 14 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.