Podstawy prawa dla pośredników nieruchomości (nr S7280 lista SPPRN )

Podstawy prawa dla pośredników nieruchomości (nr S7280 lista SPPRN )

 

Darmowe informacje o promocjach i nowościach eszkolenia24.pl

Poświęć 30 sekund na rejestrację i sprecyzowanie... więcej >>>


Szkolenia dla pośrednków w obrocie nieruchomościami, kursy dla zarządców nieruchomosci, szkolenia dla rzeczoznawców majatkowych, szkoła Brokerów nieruchomościUwaga: w związku z ustawą deregulacyjną Ministerstwo, od 2014, przestało prowadzić listę szkoleń obowiązkowego doskonalenia zawodowego dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców nieruchomości i zarządców nieruchomości. Miło nam jednocześnie poinformować, że Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskiego Rynku Nieruchomości poleca nasze warsztaty stacjonarne i kursy elearningowe "doceniając ich zawartość merytoryczną oraz fakt iż skorzystano z nich ponad 28.000 razy".

Zajęcia nr S7280 doskonalenia zawodowego listy SPPRN. Szkolenie daje 5 punktów w szkole Brokerów/Agentów Nieruchomości w kategorii "P - prawo"

pańswowa licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami członka zarządu PFRN polskiej federacji rynku nieruchościSzkolenie prowadzą:

Tomasz Lebiedź - analityk i doradca rynku nieruchomości. wykładowca akademicki, pośrednik (dawna "państwowa") licencja nr 85 zajmujący się obrotem nieruchomościami od 1989, były członek zarządów PFRN i WSPON

Ewa Winiczenko – prawniczka, obecnie kończy aplikację notarialną, kilkanaście lat zdobywała doświadczenie w zawodzie pośrednika w obrocie NIERUCHOMOŚCIAMI. Ewa Winiczenko prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, jest cenionym wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, była członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury (obecnie MTBiGM), pełnomocnikiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości do spraw praktyk zawodowych, oraz członkiem Komisji Szkoleniowej WSPON.

doskonalenie zawodowe z listy ministerstwa infrastruktury lebiedź consulting przez Internet W szkoleniu omawiamy, często opierając się na przykładach z życia wziętych, problemy związane z nabywaniem, kupowaniem i posiadaniem nieruchomości. Często odwołujemy się do rozstrzygnięć Sądowych dających wskazówkę jak interpretować zawiłości polskiego prawa.

Uwaga: kurs jest kompilacją innych naszych szkoleń dotyczących niżej wymienionych tematów.


Tematy:

1 Spadki

W 21 wieku przepisy spadkowe umieszczone w dziale czwartym kodeksu cywilnego zmieniały się wielokrotnie. Dla potrzeb określenia kto dziedziczy ważna jest znajomość przepisów obowiązujących w dniu śmierci spadkodawcy. Dlatego też, poniżej, zamieszczamy trzy wersje działu czwartego kodeksu cywilnego. Z uwagi na długi okres jaki upłynął od poprzedniej zmiany uznaliśmy te trzy wersje za wystarczające dla potrzeb tego szkolenia. Dodatkowo, zamieszczamy wyrok Sądu wyjaśniający sprawę "Darowizny a spadek", oraz słownik pojęć podstawowych i krótkie zestawienie kolejności dziedziczenia ustawowego obowiązujące od października 2011.

Spadki - słownik pojęć podstawowych
Kodeks cywilny, spadki, wersja do czerwca 2009 Dokument formatu PDF
Kodeks cywilny, spadki, wersja od czerwca 2009 do października 2011 Dokument formatu PDF
Kodeks cywilny, spadki, wersja od października 2011 Dokument formatu PDF
Darowizna a Spadek - wyrok Sądu Dokument formatu PDF
Zmarły, uznany za zmarłego, zaginiony... Flash Video
Procedury przeprowadzania spadku... Flash Video
Formy testamentów Flash Video
Odziedziczyć długi? Flash Video
Dziedziczenie ustawowe cz. 1 Flash Video
Dziedziczenie ustawowe cz. 2 Flash Video
Niepewne stany prawne... Flash Video
Dziedziczenie testamentowe cz. 1 Flash Video
Dziedziczenie testamentowe cz. 2 Flash Video
Umowy dotyczące spadkobrania Flash Video
Dziedziczenie transgraniczne Flash Video
Dział spadku Flash Video


2 Weryfikacja dokumentów

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości? Nie wszystko wyczytamy wprost z jej dokumentów. czasem trzeba umieć czytać pomiędzy wierszami. No bo, na przykład, jak sprawdzić istniejące służebności skoro nie są i nie musiały być wpisane w księgę wieczystą, albo jak...

Ustawa o notariacie Dokument formatu PDF
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Dokument formatu PDF
Ustawa (uchylona) 0 uregulowaniu własności gospodarstw... Dokument formatu PDF
Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (zmiany obowiązujące od 20 lutego 2011) Dokument formatu PDF
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Dokument formatu PDF
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dokument formatu PDF
Rozporządzenie o ewidencji gruntów i budynków Dokument formatu PDF
Ufaj i kontroluj Flash Video
Co zawiera akt notarialny cz. 1 Flash Video
Co zawiera akt notarialny cz. 2 Flash Video
Tryb zawierania umowy dokumentowanej aktem notarialnym Flash Video
Opisy z ksiąg wieczystych Flash Video
Komentarz do zmian w hipotekach obowiązujących od 20 lutego 2011 Zasób
Akt Własności Ziemi Flash Video
Zaświadczenie ze spółdzielni Flash Video
Ewidencja Gruntów Flash Video
Mapy, drogi wewnętrzne, przejęcia terenów... Flash Video
Reprezentacja cz. 1 Flash Video
Reprezentacja cz. 2 (pełnomocnicy) Flash Video
Legalność budowli Flash Video
Świadectwa charakterystyki energetycznej Flash Video
Inne dokumenty Flash Video
Meldunki i... nie wpadaj w paranoję Flash Video


3 Odpowiedzialność nabywcy za długi Sprzedawcy

Co może wydarzyć się między przedwstępną a ostateczną? Kiedy nabywca zapłaci długi sprzedawcy, jak...

Czego nie wyczytamy z księgi wieczystej? Flash Video
Co to jest Dług Flash Video
Sprawy w toku, postępowanie zabezpieczające... Flash Video
Prawo odkupu, prawo pierwokupu Flash Video
Śluby i rozwody Flash Video
Ślub a nabycie własności za pomocą AWZ - wyrok Sądu Najwyższego Dokument formatu PDF
Hipoteki, hipoteki... Flash Video
...hipoteki i służebności... Flash Video
Egzekucje... Flash Video
Upadłości i skarga pauliańska Flash Video


4 Przygotowanie do sprzedaży, umowy przedwstępne

Umowa przedwstępna to zupełnie inna umowa niż umowa przeniesienia własności. mało tego. Umowa przedwstępna może rodzić większe konsekwencje niż umowa ostateczna. Wszak w jej ramach zaciągane są liczne zobowiązania, powstają uzależnienia od zdarzeń przyszłych i niepewnych, a nieostre zapisy powstałe "bo przecież ufamy sobie" dają wielkie pole do oszustwa, itd. itp.

Uwaga: nagrania pochodzą z zajęć stacjonarnych dlatego tez czasami słychać dźwięki tła.

Wyciąg z przepisów k.c. i k.p.c. Dokument formatu PDF
Wyciąg z wyroku Sądu Najwyższego z 8 lutego 2008 Dokument formatu PDF
Uchwała S.N. z uzasadnieniem - nieruchomość sprzedano osobie trzeciej w czasie trwania umowy przedwstępnej Dokument formatu PDF
Sprawa zakończona wyrokiem Sądu Najwyższego Flash Video
Po co i czy słusznie zawiera się umowę przedwstępną Flash Video
Moment zawarcia umowy Flash Video
Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią) Flash Video
Ujawnianie roszczeń w księdze wieczystej Flash Video
Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji Flash Video
Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw. Przekraczanie pełnomocnictwa. Flash Video
Treść umowy przedwstępnej Flash Video
Wyznaczanie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej Flash Video
Wyznaczanie miejsca zawarcie umowy przyrzeczonej Flash Video
Termin zapłaty ceny Flash Video
Zadatek - czy koniecznie? Flash Video
Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką Flash Video
Błędy w określaniu warunków w umowach przedwstępnych Flash Video
Kupowanie i sprzedawania prawa do odstąpienia (może być przydatne gdy nabywca chce wziąć kredyt, albo gdy...) Flash Video
Ujemny interes. Uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej. Flash Video
Odpowiedzialność Pośrednika Flash Video
Odstępowanie stron od sprzedaży nieruchomości (po zawarciu umowy sprzedaży) Flash Video


5 Podatki

To każdy wiedzieć powinien...

VAT - cz. 1 - pierwsze zasiedlenie, kto to jest podatnik Flash Video
VAT - cz. 2 - algorytm decyzji Flash Video
Co istotnego w VAT (wyciąg) Zasób
Diagram algorytmu VAT plik
Podatek dochodowy cz 1 Flash Video
Dochodowy cz. 2 (ulga meldunkowa) Flash Video
Dochodowy cz. 3 (ulga mieszkaniowa) Flash Video
Dochodowy cz. 4 (znajomość prawa ogranicza podatki) Flash Video
Co istotnego w podatku dochodowym (wyciąg) Zasób
Spadki i darowizny cz. 1 (przedawnienie?) Flash Video
Spadki i darowizny cz. 2 (art 4A) Flash Video
Spadki i darowizny cz. 3 (art 16) Flash Video
Spadki i darowizny cz. 4 (oraz zasiedzenia) Flash Video
Spadki i darowizny (wyciąg) Zasób
PCC - cz. 1 Flash Video
PCC - cz. 2 Flash Video
PCC (wyciąg) Zasób
Podatek od nieruchomości - płać, cz. 1 Flash Video
Podatek od nieruchomości - płać, cz. 2 Flash Video
Podatek od nieruchomości (wyciąg) Zasób
Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej, renta planistyczna Flash Video
Opłaty adiacenckie (czasem zupełnie niespodziewane) Flash Video
Parapodatki - tabela porównawcza plik
Pomocne wyroki i orzeczenia np. VAT od działek budowlanych

Cena netto: 367.00 zł
Cena brutto: 367.00 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 60 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.