Kompendium organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Kompendium organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

  Ta wersja szkolenia przestała być rozwijana 19 kwietnia 2016.
przejdź do nowej wersji tego szkolenia

Jak założyć agencję pośrednictwa w obrocie nieruchomościami


Kurs jest kompilacją 5 szkoleń dotyczących podstaw organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami: Przygotowanie do kontroli GIODO - prawidłowa ochrona baz danych osobowych, Rekrutacja i wynagradzanie pracowników, Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, Zażegnywanie sytuacji konfliktowych, Reklama w Internecie - witryny firmowe, które zarabiają.Zajęcia prowadzi zespół 6 trenerów.


W szkoleniu znajduje się miedzy innymi kilkadziesiąt lekcji audio - video + materiałów dodatkowych, więc posiadanie głośników lub słuchawek jest niezbędne do skorzystania z zajęć.

Każda z lekcji trwa od kilku do kilkunastu minut, więc naukę możesz podzielić na kilka etapów i realizować ją w dogodnych dla siebie czasie.prawo konsultacji konsultacji

Prawo konsultacji

Jesteśmy przekonani o tym, że kurs dostarcza komplet informacji, dlatego dajemy wszystkim jego nabywcom PRAWO KONSULTACJI, aby zapewnić Państwu jeszcze większe bezpieczeństwo i jak najmniejsze ryzyko przy składaniu zamówień.

Jeśli, po przejściu kursu będziesz miał nadal wątpliwości i pytania związane z jego tematem możesz w ciągu 30 dni od momentu ukończenia kursu zgłosić nam prośbę o indywidualną, darmową konsultację. Twój mail nie pozostanie bez odpowiedzi.

Kurs specjalistyczny numerem 7000, zalicza 24 godziny edukacyjne.

Skrótowy spis treści:

 1. Przepisy dotyczące ochrony baz danych osobowych. Środki techniczne i procedury służące ochronie danych.
 2. Przebieg kontroli - uprawnienia kontrolujących i kontrolowanego. Protokoły pokontrolne, wdrażanie zaleceń.
 3. Systemy zatrudniania i wynagradzania a motywacja. Dopasowanie profilu poszukiwanych pracowników do potrzeb firmy
 4. Zaplanowanie rekrutacji i selekcja kandydatów.
 5. Wdrażanie do Pracy, wsparcie, motywowanie, ocena efektywności.
 6. Odpowiedzialność zawodowa pracodawców i pracobiorców w zależności od formy zatrudnienia.
 7. Odpowiedzialność prawna pracodawców i pracobiorców w zależności od formy zatrudnienia w stosunkach wzajemnych i stosunkach z klientami.
 8. Rozwiązywanie sporów. Identyfikacja przyczyn zdenerwowania. Typologia ludzkich postaw.
 9. Sposoby zapobiegania konfliktom i postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
 10. Marketing w Internecie. Założenia programowe, projekt witryny i wymagania. Podstawowe pojęcia, terminy i funkcje konieczne w tworzeniu i projektowaniu działania zarabiających witryn
 11. Reklama w Internecie, Kampanie płatne i pozycjonowanie.


Szczegółowy spis treści:

1 GIODO


Ustawa o ochronie danych osobowych - tekst jednolity po zmianach do 2011 Dokument formatu PDF
Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych Dokument formatu PDF
Gdy kontrola puka do drzwi Flash Video
Książka Kontroli, Przesyłanie zgłoszeń baz danych Flash Video
Pies służbowy czy firma hostingowa? Flash Video

A kto to jest administrator bezpieczeństwa informacji? Jakie powinien mieć zadania?
Mamy opracowaną politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania. Czyli kto powinien znać treści zawarte w tych dokumentach. Czy inspektorzy GIODO sprawdzą znajomość i stosowanie się do tych dokumentów przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie? Jak?
Polityka bezpieczeństwa - cz. 1 Flash Video
Polityka bezpieczeństwa - cz. 2 Flash Video

Przykładowa polityka bezpieczeństwa
Uwaga: jest to przykład dla celów dydaktycznych. Każde przedsiębiorstwo musi posiadać politykę bezpieczeństwa dostosowaną do specyfiki swego działania. LC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z bezkrytycznego powielania tych tekstów
Przykładowa polityka bezpieczeństwa Dokument programu Word

Czym jest „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym” ? Gdzie zawarte są podstawowe założenia jakie instrukcja powinna spełniać? Kto opracowuje ten dokument, a kto nadzoruje stosowanie się do założeń zawartych w instrukcji?
Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Flash Video

Przykładowa Instrukcja zarządzania systemem informatycznym:
Uwaga: jest to przykład dla celów dydaktycznych. Każde przedsiębiorstwo musi posiadać politykę bezpieczeństwa dostosowaną do specyfiki swego działania. LC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z bezkrytycznego powielania tych tekstów
Przykładowa Instrukcja zarządzania systemem informatycznym Dokument programu Word

Informatyk w komisji GIODO. Czy system nadawania loginów i haseł do baz danych powinien być uporządkowany? W jaki sposób?
Czy są wymogi co do konstrukcji haseł dostępu? Od czego to zależy? Co to jest „wysoki stopień bezpieczeństwa”? czy kontrolerzy mają narzędzia aby sprawdzić jakie hasła stosowane są przez przedsiębiorstwo?
Co informatyk będący w składzie kontrolującej nas Komisji jeszcze sam może sprawdzić? Czy będzie oglądał komputery firmowe? Na co zwróci uwagę? Jak zatem my powinniśmy zadbać o to, aby system informatyczny był odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich do baz danych?
Co to znaczy „ekrany wygaszane”. A jeśli przy kliencie musimy odejść od stanowiska (np. zrobić ksero dokumentów), co z ekranem komputera? Czy są jakieś zalecane zasady urządzania samego stanowiska do obsługi klienta?
Wygaszacze, antywirusy, backup... Flash Video
Zbieranie danych przez Internet Flash Video

Fizyczna ochrona baz danych.
A co z samymi dokumentami „ w formie papierowej”? Jak długo możemy je w firmie przechowywać? Kiedy powinno się dokonać archiwizacji (zniszczenia) posiadanych dokumentów?
A co z danymi osób, które nie są jeszcze klientami biura – a pozostawiają nam swój kontakt (mail, lub telefon) i zgłaszają zapotrzebowanie (chęć kupna/wynajmu). Po jakim czasie powinniśmy te dane usuwać z bazy?
Dokumenty papierowe Flash Video
Środki ochrony fizycznej Flash Video

Uprawnienia kontroli i kontrolowanego
Przygotuj siebie i pracowników... Flash Video
Protokoły pokontrolne - cz. 1 Flash Video
Protokoły pokontrolne - cz. 2 Flash Video

Składanie wniosku o rejestrację baz danych
Trudne pytania Flash Video
Przekazywanie danych Współpraca z firmami zewnętrznymi Flash Video
Ściągawka - odpowiedzi na pytania w formularzu Dokument formatu PDF2 HR - rekrutacja, wdrażanie, ocena przydatności pracownikówKogo szukamy?
Określenie profilu poszukiwanego pracownika
Profil organizacji Profil poszukiwanego pracownika Flash Video
Płeć, Wiek Flash Video
Wygląd, Czym kierować się określając wiek i wygląd poszukiwanego handlowca? Flash Video
Pożądane cechy osobowe Flash Video

Gdzie szukamy?
Sposoby poszukiwania kandydatów do pracy
Rodzina, Znajomi, Prasa Flash Video
Internet, Headhunter Flash Video

Co zamieszczamy w ogłoszeniach o poszukiwaniu pracownika?
Treść ogłoszeń na pracę
Ograniczenia prawne, Chwalmy się... Flash Video
Określenie podstawowych wymagań zaoszczędzi nasz czas Flash Video

Co można wyczytać z CV i listu motywacyjnego?
Czytanie między wierszami
Jak dokonać pierwszej selekcji? Flash Video
Co mówi o kandydacie list motywacyjny? Flash Video

Rozmowy Rekrutacyjne
Rozmowa I cz. 1 Flash Video
Rozmowa I cz. 2 - Flash Video
Rozmowa I cz. 3 Flash Video
Rozmowa I cz. 4 Flash Video
Rozmowa II Flash Video

Warunki zatrudnienia (współpracy)
Czego oczekujemy i za co płacimy, czyli warunki zatrudnienia
Sposoby zatrudnienia i wynagradzania Flash Video
Sposoby rozliczania wynagrodzenia Flash Video
Błędy w ustawianiu systemu płac powodujące konflikty lub kiepską jakość pracy Flash Video

Wdrażanie (okres próbny i ostateczna selekcja)
Określenie oczekiwań wobec pracownika Procedury firmy Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne Flash Video
Dwa sposoby wdrażania do pracy Selekcja w okresie próbnym Flash Video

Motywowanie pracowników
Walka ze zniechęceniem z powodu porażek Brak możliwości awansu pionowego Flash Video
Podtrzymywanie na duchu Kamienie milowe Flash Video
Wskazanie ścieżki prowadzącej do końcowego sukcesu Nadzieja - motor do pracy Flash Video

Przekazywanie oczekiwań
Praca indywidualna i zespołowa z pracownikami
Przekazywanie oczekiwań Praca indywidualna Reagowanie na łamanie ustalonych zasad Flash Video
Zebrania zespołu handlowców Okresowe spotkania indywidualne Flash Video

Kontrola, Nagrody, Kary
Nadzór i kontrola - cz. 1 - Co trzeba kontrolować? Czego nie warto kontrolować? Flash Video
Raportowanie sensowne i bezsensowne Pańskie oko konia tuczy Pilnowanie biurka? Flash Video
Nadzór i kontrola - cz. 3 - Czy można przesadzić z kontrolą? Skutki kontrolowania odmienne od zamierzonych Flash Video
Nagrody pieniężne? Flash Video
Pochwały, dyplomy, "prezenty" Kary Flash Video

Problemy z pracownikiem
Spory o pieniądze Pracownicy konfliktowi Flash Video
Ocena rozwoju i przydatności do pracy - cz 1 Flash Video
Ocena rozwoju i przydatności do pracy - cz 2 (kiedy zwalniać) Flash Video

Umowy z handlowcami
Praca, czy współpraca? Okres próbny Flash Video
Koszty umów o pracę Okresy dekoniunktury Flash Video
Podział prowizji Zakaz konkurencji - cienie i blaski Tajemnice firmowe i poufność informacji Flash Video
Wynagrodzenie w szczególnych przypadkach Prawa do wynagrodzenia po ustaniu współpracy Wynagrodzenie kierownika biura Flash Video

3 Umowy o pracę i umowy cywilno prawne


Wstęp do problematyki umów o pracę i umów cywilnych
koszty pracy, umowy o pracę a umowy cywilne (zlecenia, o dzieło, umowa o współpracę z przedsiębiorcą), właściwość sądowa do rozstrzygania sporów z w/w umów, czas pracy, miejsce pracy, środki do wykonania pracy
Kodeks pracy Dokument formatu PDF
Kodeks cywilny Dokument formatu PDF
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Dokument formatu PDF
Czym jest umowa o pracę? Flash Video
Umowa o pracę - podstawowe pojęcia Zasób
Umowa o pracę - przykład Zasób

Pozostałe elementy umowy o pracę:
terminy na jakie można zawierać umowy o pracę, umowy na okres próbny, umowy na czas określony, wypowiadanie umów na czas określony i czas próbny
Pozostałe elementy umowy o pracę: Flash Video
Rodzaje umów o pracę Zasób

Umowa na czas określony – fakty i złudzenia
Umowa marzeń czyli umowa na czas nieokreślony – czy faktycznie daje pewność zatrudnienia, a z pracodawcy czyni „niewolnika” swego pracownika?
Umowa na czas określony – fakty i złudzenia Flash Video

Pracownik nie pracuje, a pracodawca płaci za jego czas
Urlopy wypoczynkowe, urlopu na żądanie, urlopy bezpłatne, urlopy macierzyńskie i wychowawcze, urlopy okolicznościowe.
Pracownik nie pracuje, a pracodawca płaci za jego czas Flash Video
O urlopach Zasób

Obowiązki pracodawcy
BHP stanowiska pracy, szkolenia wstępne i szkolenia okresowe (UWAGA: PRACODAWCY ZAPOMINAJĄ) , BHP dotyczy także umów cywilnych!, badania lekarskie.
Obowiązki pracodawcy Flash Video

Zakończenie umowy o pracę
Świadectwa pracy – uważaj na jego treść bo możesz zostać pozwany!, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy, odpowiedzialność pracownika. Kary i odszkodowania. Roszczenia wynikające ze stosunku pracy i ich przedawnianie. Kary dla pracodawców. Art. 281 kodeksu pracy
Zakończenie umowy o pracę Flash Video
Odpowiedzialność pracownika. Zasób

Co innego jeśli nie umowa o pracę?
Uważaj na „Znamiona umowy o pracę”. Co to są umowy cywilnoprawne? Różnice pomiędzy umową zlecenia, a umowa o dzieło. Jak uniknąć oskarżenia o to, że umowa cywilnoprawna jest faktycznie umową o pracę?
Co innego jeśli nie umowa o pracę? Flash Video
Umowa zlecenia i umowa o dzieło - podstawowe pojęcia Zasób
Różnice Zasób
Umowa zlecenia - przykład Zasób
Umowa o dzieło - przykłady Zasób

Umowa o współpracy z przedsiębiorcą
Na co warto zwrócić uwagę? Kto ma świadczyć usługę: Kowalski, czy przedsiębiorstwo Kowalskiego (w tym jego pracownicy)? „Drabinka” odpowiedzialności.
Umowa o współpracy z przedsiębiorcą Flash Video
Umowa o współpracy przedsiębiorców - przykład Zasób

Pamiętaj o terminologii, bo ma ona znaczenie
Czy zleceniobiorca musi wykonać zlecenie osobiście? Co powinno być przedmiotem, poszczególnych umów cywilnoprawnych? Miejsce dochodzenia roszczeń z umów cywilnoprawnych. Powtarzalność umów o dzieło i umów zlecenia.
Pamiętaj o terminologii, bo ma ona znaczenie Flash Video

Odpowiedzialność z tytułu pracy / współpracy
Odpowiedzialność za warunki pracy. Odpowiedzialność w stosunku do klientów.
Odpowiedzialność z tytułu pracy / współpracy Flash Video

Czy można pracować na zlecenie własnego pracodawcy?
Uwaga na nadgodziny? Pomyłki polegające na zawarciu umowy zlecenia, gdy powinna być zawarta umowa o dzieło (i odwrotnie). Uwagi o wzorcach umów cywilnoprawnych i umowach o współpracy przedsiębiorców.
Czy można pracować na zlecenie własnego pracodawcy? Flash Video


4 Rozwiązywane sporów


Agresywne zachowania - Przyczyny. Sposoby ich opanowania
Człowiek wyładowuje swoją złość - czasem na osobie zupełnie niewinnej. Flash Video
Agresja cz. I Flash Video
Agresja cz. II Flash Video
Agresja cz. III Flash Video

Otaczają mnie ludzie niekompetentni. Zawsze muszę decydować Ja, czyli...
Typ "dyrektor" - epizod I Flash Video
Typ "dyrektor" - epizod II Flash Video
Typ dyrektor - omówienie epizodów I i II Flash Video
Dyskusja-komentarz o typie dyrektora Flash Video

Podziwiajcie mnie - jestem gwiazdą
Typ "gwiazda" - epizod I Flash Video
Typ "gwiazda" - epizod II Flash Video
"Gwiazda" - instrukcja obsługi Flash Video

Zbieracz danych, najchętniej ułożonych w tabelki umożliwiające jemu tylko wiadome porównania:
Pan "tabelka" - epizod I Flash Video
Pan "tabelka" - epizod II Flash Video
Komentarze do: "Pan tabelka epizody I i II" Flash Video
"Tabelko", jak cię zmienić w prawdziwego nabywcę? Flash Video

Może bym zasiał, a może zaorał. No i przepraszam, że przeszkadzam...
"Przepraszam, że żyję" - Typ "nieśmiały i/lub niezdecydowany" Flash Video
Typ "nieśmiały i/lub niezdecydowany" - komentarz i dyskusja Flash Video

Podsumowanie
Minimalizuj ilość sporów. I tak nie unikniesz wszystkich, więc naucz się z nimi żyć. Flash Video
Pisanie podań Flash Video
Typologia nie jest święta - świat pełen jest "miksów" Flash Video

Osadzanie byka, czyli jak opanować roszczenia osób konfliktowych
Spór agresywny versus uległy Flash Video
Spór agresywny versus asertywny Flash Video
Czym jest asertywność Flash Video
Dlaczego nie jesteśmy asertywni Uległość, agresja, asertywność - bilans zysków i strat Flash Video


5 Marketing w Internecie


Wprowadzenie - Kto tworzy witrynę internetową, pierwsze decyzje i decydujące wybory,
czyli o decyzjach jakie należy podjąć zanim zaczniesz tworzyć witrynę Internetową i wybierać informatyka
Projektant, informatyk, grafik Flash Video
Ty jako Projektant - dlaczego? Flash Video
Pierwsze decyzje - fundamentalne wybory Flash Video

Projektant strony i projekt strony, wymagania dla informatyka
Krótkie omówienie tego, czego powinieneś żądać od informatyków, i tego czego nie możesz od nich oczekiwać
Zakres umowy - zadania informatyka Flash Video
Wymagania wobec witryny Flash Video

Słownik pojęć podstawowych
Przystępne wyjaśnienie terminów, którymi "zastraszają" informatycy. Bez zrozumienie tych pojęć nie porozumiesz się z nimi.
host, hosting backup html meta tagi Flash Video
adres URL nagłówek i stopka szablony (template) konwersja (przemiana z oglądacza w nabywcę twoich usług lub towarów) - cel twojej reklamy! ścieżka konwersji wartość konwersji (opłacalność i efektywność reklamy) Flash Video
Współczynnik odrzuceń "Alt teksty" Mapa witryny Analytics AdWords Flash Video
Pliki graficzne - wymagania stawiane informatykowi Flash Video
Komunikacja z klientami formularze, które nie są quizem na cierpliwość Twojego klienta Flash Video

Reklama w Internecie
Podstawy organizacji kampanii reklamowej w Internecie,
słowa kluczowe zależność: słowo kluczowe - treść reklamy - treść strony do której prowadzi reklama ograniczenie terytorialne reklamy Flash Video
Wybór strony docelowej reklamy Flash Video

Gdzie można i należy się reklamować
Witryna Internetowa firmy, to... Flash Video
serwisy aukcyjne, porównywarki cenowe, portale ogłoszeniowe Flash Video
Linki prowadzące do i wyprowadzające ze strony Internetowej Flash Video
Miejsce w reklamie płatnej i darmowej Flash Video
Jak skutecznie zaistnieć w Internecie Flash Video

Planowanie kampanii i jej budżetu
Od czego zacząć tworzenie kampanii reklamowej za co płacisz? budżet dzienny maksymalna cena za "słowo kluczowe" Flash Video
równomierne czy przyspieszone wyświetlanie reklam Flash Video

Kampanie płatne i pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania
Treść i wygląd reklamy w Google Flash Video
Planowanie kampanii a AdWords Flash Video
Powody dla których klienci nie kupują twoich usług Flash Video
Monitorowanie kampanii Flash Video
Reklama w sieci - stawki, eliminacja "zjadaczy" budżetu... Flash Video
Konkurencja nie śpi - śledź ją i reaguj, Flash Video
Pozycjonowanie


----------


Skrótowy spis treści:
 1. Przepisy dotyczące ochrony baz danych osobowych. Środki techniczne i procedury służące ochronie danych.
 2. Przebieg kontroli - uprawnienia kontrolujących i kontrolowanego. Protokoły pokontrolne, wdrażanie zaleceń.
 3. Systemy zatrudniania i wynagradzania a motywacja. Dopasowanie profilu poszukiwanych pracowników do potrzeb firmy
 4. Zaplanowanie rekrutacji i selekcja kandydatów.
 5. Wdrażanie do Pracy, wsparcie, motywowanie, ocena efektywności.
 6. Odpowiedzialność zawodowa pracodawców i pracobiorców w zależności od formy zatrudnienia.
 7. Odpowiedzialność prawna pracodawców i pracobiorców w zależności od formy zatrudnienia w stosunkach wzajemnych i stosunkach z klientami.
 8. Rozwiązywanie sporów. Identyfikacja przyczyn zdenerwowania. Typologia ludzkich postaw.
 9. Sposoby zapobiegania konfliktom i postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
 10. Marketing w Internecie. Założenia programowe, projekt witryny i wymagania. Podstawowe pojęcia, terminy i funkcje konieczne w tworzeniu i projektowaniu działania zarabiających witryn
 11. Reklama w Internecie, Kampanie płatne i pozycjonowanie.

Cena netto: 299.00 zł
Cena brutto: 299.00 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 31 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.