Agencja nieruchomości - Praktyka zawodu agenta nieruchomości - komplet - (nr 8001 n - P.))

Agencja nieruchomości - Praktyka zawodu agenta nieruchomości - komplet - (nr 8001 n - P.))

 
Szkolenie daje 3 punkty w szkole Brokerów/Agentów Nieruchomości w kategorii "M - marketing i obsługa klientów"

Kompleksowe przygotowanie do pracy w agencji nieruchomości.

Kurs przeznaczony dla pracowników biur nieruchomości. Wyjaśnia, jak w praktyce kształtować relacje z klientami wyraźnie rozróżniając pracę ze strona popytową i ze stroną podażową.


Ten e-learning przedstawia różne podejścia do pracy z klientami, często popełniane nieświadomie błędy, wskazuje często występujące problemy i prezentuje sposoby ich rozwiązania. Zajęcia oparte są na sytuacjach podpatrzonych w pracy wielu biur nieruchomości i ich agentów. Wszystko, co przedstawiono w scenach z aktorami zdarzyło się naprawdę! Szkolenie przydatne jest również we wdrażaniu nowych pracowników do pracy w biurze nieruchomości.

Łączny czas jaki należy poświęcić na naukę to minimum ok. 12 godzin edukacyjnych. Każda z lekcji trwa od kilku do kilkunastu minut, więc naukę można podzielić na kilka etapów i realizować ją w dogodnych chwilach, ponieważ dostęp do całego kursu otrzymujesz na 31 dni od chwili zaksięgowania płatności.


Kurs parktyka pracy pośrednika agenta nieruchomości
Zajęcia prowadzą:
 • Tomasz Lebiedź - przedsiębiorca i wykładowca akademicki z od 1989 praktykujący zarządzanie firmami handlowymi w tym obrotu nieruchomościami, pośrednik, trener i szkoleniowiec,
 • oraz - Dorota Salamon i Marek Węglarski - odtwarzający sceny z codziennej pracy brokerów nieruchomości

W szkoleniu znajduje się miedzy innymi kilkadziesiąt lekcji audio - video, więc posiadanie głośników lub słuchawek jest niezbędne do skorzystania z zajęć.

Tematyka szkolenia:


Pozyskiwanie nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu:

Zalety i wady typów umów o pośrednictwo. Korzyści dla biura obrotu nieruchomościami i korzyści dla klienta wynikające z umowy na wyłączność. Techniki wpływu na decyzje ludzi wg. Cialdiniego i ich wykorzystanie w praktyce pośrednictwa. Na co zwrócić uwagę negocjując postanowienia umowy pośrednictwa na wyłączność
 • Ćwiczenie - zanim przejdziesz do dalszej części szkolenia o uzyskiwaniu wyłączności

 • Czy warto mieć wyłączność
  • Korzyści i straty wynikające z wyłączności.
  • Jak wyłączność wpłynęła na wyniki ekonomiczne się w mojej firmie?

 • Wady i zalety wyłączności. Kto płaci prowizję.
  • Jakie oferty przyjmować?
  • Kto płaci Pośrednikowi?
  • Ile powinno wynosić wynagrodzenie?
  • Czy 20% prowizji to lichwa?

 • Słuchanie klienta
  • Rozmowa handlowa
  • Ocenianie wypowiedzi klienta
  • Interpretowanie wypowiedzi
  • Czego się wystrzegać
  • Po co klient przychodzi do Pośrednika?

 • Agresja, uległość, asertywność
  • Rachunek zysków i strat
  • Dlaczego nie bywamy asertywni?

 • Obawy, snobizm, pazerność
  • Każdy kij ma trzy końce

 • Wstęp do reguł wywierania wpływu na decyzje innych ludzi
  • Procedury, których nie wolno ignorować
  • Warunki potrzebne do osiągnięcia sukcesu
  • Kiedy rozmowa nie ma sensu
  • Wstęp do reguł (autorytet, społeczny dowód słuszności)

 • Reguła sympatii

 • Reguła niedostępności

 • Reguła zaangażowania (w wybór) i konsekwencji (w trzymaniu się tegoż wyboru)

 • Argumenty przemawiające za wyłącznością, czyli dlaczego ci się to opłaca mój drogi kliencie

 • Kwestie "drażliwe"
  • Wyłączność mnie zablokuje
  • Okres wyłączności jest zbyt długi
  • Co będzie jeśli kupi sąsiad / wujek / znajomy z pracy ...
  • Kiedy wręczyć projekt umowy


Praca z klientami popytowymi, czyli zatrzymaj tych co przynoszą pieniądze:

Prezentacja oferty:

 • Sposób reklamy oferty w Internecie i prasie (jakość i treść opisu, zdjęć i filmów),
 • Prezentacja oferty w rozmowie telefonicznej,

Pierwszy kontakt z klientem:

 • Błędy i poprawne zachowanie w rozmowie telefonicznej z klientem,
 • Kontakty e-mail z klientem,
 • Czasy odpowiedzi,
 • Rzetelność informacji

Zrozumienie potrzeb klienta:

 • Sztuka słuchania klienta,
 • Umiejętność zadawania pytań otwartych i zamkniętych pozwalających rozpoznać prawdziwe intencje klienta,

Przygotowanie oferty:

 • Dobranie oferty do zamówienia klienta - na co zwrócić uwagę, a co można "nagiąć"
 • Jak dobór oferty wpływa na pozyskanie zaufania klienta

Prezentacja oferty w terenie:

 • Od czego zacząć rozmowę z klientem,
 • Jak zachowywać się w czasie prezentacji,
 • Jakich zachowań i wypowiedzi unikać !

Prowadzenie klienta:

 • Przekazywanie i prezentacja kolejnych ofert,
 • Pamięć o kliencie i utrzymywanie kontaktu

Negocjacje / mediacje:

 • Rola agenta/pośrednika w czasie negocjacji / mediacji umowy,
 • Sposoby skutecznego "dopinania" transakcji,
 • Czego nie robić, aby nie "położyć" negocjacji,
 • Dokumentowanie negocjacji i finalizacja kontraktu
Problematyka umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

Istota pośrednictwa - podstawy prawne, czyli kiedy wynagrodzenie pośrednika staje się wymagalne
 
Najczęściej stosowane typy umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i ich wpływ na wartość firmy pośrednika?
Wymagania formalne, jakie należy spełnić przy zawieraniu umowy.

 • Znaczenie miejsca zawarcia umowy.
 • Czy każda umowa podlega kontroli UOKiK?
Standardy i warunki umowy o pośrednictwo (wpływ treści umowy na możliwość uzyskania wynagrodzenia)

 • strony umowy, (w tym liczne błędy popełnianie przez Pośredników, gdy umowę podpisuje Pełnomocnik)
 • przedmiot umowy,
 • termin na jaki strony zawierają umowę,
 • wynagrodzenie pośrednika (wysokość, termin i warunki wypłaty),
 • ustalenie terminu wymagalności/zapłaty prowizji,
 • zapisy o odsetkach od nieterminowych płatności,
 • zapisy dotyczące kar umownych (np. za rozwiązanie umowy przed upływem terminu)
Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, czyli jaki stopień ochrony interesów pośrednika zapewniają poszczególne rodzaje umowy. Przykłady zapisów błędnych i/lub nieprecyzyjnych powodujących utratę prowizji.
 • umowy z klauzulą wyłączności,
 • umowy bez wyłączności,
 • użyteczne klauzule umowne,
 • specjalne klauzule w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zabezpieczające interesy pośrednika,
 • rodzaje i zasady zawierania umów o pośrednictwo
 • przeoczenia i błędy w umowach
Prawa i obowiązki pośrednika:
 • w szczególności do czego pośrednik nie powinien się zobowiązywać,
 • Wyłączenie odpowiedzialności Pośrednika (nieuzasadnione pretensje, bądź roszczenia klientów, odpowiedzialność cywilna),
 • odpowiedzialność zawodowa

Za pomocą z życia wziętych przykładów, oraz komentarzy prezentujemy kłopotliwe zapisy utrudniające w praktyce:

 1. Ustalenie wysokości wynagrodzenia,

 2. Oznaczenie terminu w którym należy zapłacić wynagrodzenie,

 3. Ustalenie osób zobowiązanych do wypłaty wynagrodzenia,

 4. Pobranie kar umownych i odsetek za zwłokę,

 5. Ustalenie, czy wynagrodzenie w ogóle się należy,

 6. Umowa na wyłączność (tzw. umowa bezpośrednia) - jak poprawnie zdefiniować na czym polega i do czego zobowiązuje wyłączność

 7. Oraz inne zapisy które nie dość, że nic do umowy nie wnoszą, to w dodatku mogą narazić Pośrednika na konieczność wypłaty odszkodowania.


Cena netto: 199.00 zł
Cena brutto: 199.00 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 31 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.