Prawo w praktyce obrotu, wyceny i zarządzania nieruchomościami. (nr S7052 lista SPPRN)

Prawo w praktyce obrotu, wyceny i zarządzania nieruchomościami. (nr S7052 lista SPPRN)

  Ta wersja szkolenia przestała być rozwijana 19 kwietnia 2016
przejdź do nowej wersji tego szkolenia

Kruczki prawne i sposoby ich omijania


Wszystko co chcesz wiedzieć o nieruchomościach, a o co bałeś się zapytać ;-)Trener: Tomasz Lebiedź - zajmujący się profesjonalnym obrotem nieruchomościami od 1989, Pośrednik obrotu nieruchomościami, licencja (dawna) nr 85 w Polsce, wykładowca SGH, były członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

W szkoleniu znajduje się miedzy innymi kilkadziesiąt lekcji audio - video + materiałów dodatkowych, więc posiadanie głośników lub słuchawek jest niezbędne do skorzystania z zajęć. Na przejście kursu należy poświęcić około 18 godzin zegarowych, czyli 24 godziny edukacyjne.

Każda z lekcji trwa od kilku do kilkunastu minut, więc naukę możesz podzielić na kilka etapów i realizować ją w dogodnych chwilach, ponieważ dostęp do całego kursu otrzymujesz na wiele dni od chwili zaksięgowania płatności.
prawo konsultacji konsultacji

Prawo konsultacji

Jesteśmy przekonani o tym, że kurs dostarcza komplet informacji, dlatego dajemy wszystkim jego nabywcom PRAWO KONSULTACJI, aby zapewnić Państwu jeszcze większe bezpieczeństwo i jak najmniejsze ryzyko przy składaniu zamówień.

Jeśli, po przejściu kursu będziesz miał nadal wątpliwości i pytania związane z jego tematem możesz w ciągu 30 dni od momentu ukończenia kursu zgłosić nam prośbę o indywidualną, darmową konsultację. Twój mail nie pozostanie bez odpowiedzi.

UWAGA:

Tematy kursu:

Weryfikacja dokumentów nieruchomości


W tej części szkolenia poznasz sposoby, oraz faktyczne możliwości weryfikacji zapewnień zbywających o stanie sprzedawanej nieruchomości. Dowiesz się jak rozpoznać oszusta, lub osobę mówiącą tylko część prawdy. * Ustawa o notariacie

* Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

* Ustawa o uregulowaniu własności gospodarstw (uchylona, ale istotna)

* Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

* Rozporządzenie o ewidencji gruntów i budynków

* Ufaj i kontroluj - czyli jak można wykorzystać naiwność i zachłanność

* Co zawiera akt notarialny

* Tryb zawierania umowy dokumentowanej aktem notarialnym

* Kw, odpisy, działy, rękojmia

* Akty własności i Ustawa o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych

* Zaświadczenia ze spółdzielni Zasób

* Wypisy z ewidencji gruntów i mapy do celów prawnych

* Legalność budowli

* Inne dokumenty warte sprawdzenia

Nieruchomości gruntowe

Jak wykryć pułapki czekające na inwestora, pośrednika, rzeczoznawcę i zarządcę nieruchomości. Niestety, gdy w nie wpadniesz - często znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia Przystępnie wyjaśnione praktyczne zastosowanie wzajemnie przenikających się przepisów zawartych w kilkunastu Ustawach i Rozporządzeniach.

* Co to jest nieruchomość, i czym jest nieruchomość rolna

* Co to jest działka budowlana

* Własność

* Współwłasność

* Użytkowanie wieczyste - nieoczywiste konsekwencje

* Służebności

* Skan rzeczywistej decyzji o warunkach zabudowy

* Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

* Ustawa z 2008 o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

* Ustawa z 2010 o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 sierpnia 2003 w sprawie sposobu...

* Sprzedaż nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

* Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003

* Ustawa z 6 maja 2010 o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

* Wyłączenie z produkcji rolnej

* Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych - tekst jednolity po zmianach 2009

* Renta planistyczna i opłaty adiacenckie

* Problem trudny do rozstrzygnięcia (renta planistyczna po WZiZT?)

* Ustalanie właściwej reprezentacji Sprzedającego

* Niezgodność granic

* Działka budowlana bez możliwości zabudowy - winna historia

* Co kryje się pod ziemią

* Hipermarket w jeziorze

* Zabytki przyrody, wycinka drzew

* Tereny zalewowe

* Jedno słowo może być warte miliony złotych (strat)

* Współwłasność - częste spory, postępowanie ze współwłaścicielami

* Określanie ceny działki deweloperskiej

Umowy sprzedaży nieruchomości. Kosztowne błędy w umowach przedwstępnych

* Wyciąg z przepisów k.c i k.p.c (format pdf)

* Wyciąg z wyroku Sądu Najwyższego z 8 lutego 2008 (format pdf)

* Sprawa zakończona wyrokiem Sądu Najwyższego (bez limitów)

* Po co i czy słusznie zawiera się umowę przedwstępną

* Moment zawarcia umowy

* Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią)

* Ujawnianie roszczeń w księdze wieczystej

* Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji (bez limitu czasu) Stron

* Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw. Przekraczanie pełnomocnictwa.

* Treść umowy przedwstępnej

* Termin zapłaty ceny

* Wyznaczanie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej

* Wyznaczanie miejsca zawarcie umowy przyrzeczonej

* Zadek - czy koniecznie?

* Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką

* Błędy w określaniu warunków w umowach przedwstępnych

* Kupowanie i sprzedawanie prawa do odstąpienia (dostęp bez limitu czasu)

* Ujemny interes

* Odpowiedzialność Pośrednika

* Odstępowanie stron od sprzedaży nieruchomości (po zawarciu umowy sprzedaży)

Umowy Najmu


W ramach lekcji omawiamy: obowiązki wynajmującego i najemcy, możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu, kłopoty z najemcami, problemy właściciel i zarządców lokali i galerii handlowych

* Wyciąg z przepisów k.c i k.p.c (format pdf)

* Wyciąg kodeks cywilny - najem i dzierżawa

* Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

* Ustawa o ochronie praw lokatorów - tekst jednolity po zmianie z 17 grudnia 2009

* Istota najmu

* Podstawowe pojęcia

* Podstawowe prawa i obowiązki stron

* Rozliczenie nakładów najemcy na remonty i przebudowy

* Rodzaje umów najmu - na czas określony i na czas nieokreślony

* Wypowiadanie umów najmu (zwykłego)

* Najem okazjonalny

* Oświadczenie stron umowy najmu

* Problemy najmu lokali użytkowych

Część nagrań dźwięku pochodzi z wykładów stąd pojawiają się w nich różne dźwięki tła.Obowiązkowe doskonalenie zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 30 lipca 2010 można zaliczać przez Internet. Każdy pośrednik, zarządca i rzeczoznawca musi zaliczyć rocznie 24 godziny obowiązkowego doskonalenia zawodowego. szkolenia doskonalenia zawodowego posredniko, rzeczoznawców, zarządców nieruchomości z listy Ministerstewa Infrastruktury
Miło nam jednocześnie poinformować, że Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskiego Rynku Nieruchomości poleca nasze warsztaty stacjonarne i kursy elearningowe !

Cena netto: 29999.00 zł
Cena brutto: 29999.00 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 30 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.