Umowy najmu - prawo i praktyka. Szkolenie e-learnigowe

Umowy najmu - prawo i praktyka. Szkolenie e-learnigowe

 

Umowy najmu nieruchomości.

Ta wersja szkolenia przestała być rozwijana 19 kwietnia 2016.
przejdź do nowej wersji tego szkolenia

Najem zwykły, okazjonalny i komercyjny.

(nr S6914 z listy SPPRN)

W ramach kursu omawiamy:

 • obowiązki wynajmującego i najemcy,
 • możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
 • problemy właściciel i zarządców lokali i galerii handlowych
 • klauzule specjalne w umowach,
 • możliwe sposoby wypowiedzenia umów najmu,
 • kłopoty z najemcami i jak można je rozwiązać,
 • najem zwykły,
 • najem okazjonalny i komercyjny,
 • problemy właścicieli oraz zarządców lokali i galerii handlowych...

Na przejście kursu należy poświęcić około 6 godzin zegarowych, czyli 8 godzin edukacyjnych.

prawo konsultacji konsultacji

Prawo konsultacji

Jesteśmy przekonani o tym, że kurs dostarcza komplet informacji, dlatego dajemy wszystkim jego nabywcom PRAWO KONSULTACJI, aby zapewnić Państwu jeszcze większe bezpieczeństwo i jak najmniejsze ryzyko przy składaniu zamówień.

Jeśli, po przejściu kursu będziesz miał nadal wątpliwości i pytania związane z jego tematem możesz w ciągu 30 dni od momentu ukończenia kursu zgłosić nam prośbę o indywidualną, darmową konsultację. Twój mail nie pozostanie bez odpowiedzi.

W kursie znajdziesz:

 • lekcje teoretyczne,
 • wykłady audio - video (kilku - kilkunastominutowe),
 • nieobowiązkowe quizy umożliwiające samoocenę postępów,
 • wyciągi z kodeksu cywilnego i ustaw,
 • druk oświadczenia stron umowy najmuProgram:

1. Umowy najmu w świetle prawa:

 • Forma umowy,
 • Właściwe określenie stron umowy i sprawdzenie prawa wynajmującego do wynajęcia nieruchomości (dokumenty do sprawdzenia),
 • Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety),
 • Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
 • Okresy płatności czynszu,
 • Sposoby Rozliczania koszów za media (energia, woda, ogrzewanie, śmieci, ochrona itd.),
 • Okresy i powody wypowiedzenia najmu przez strony umowy,
 • Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy,
 • Kaucje płatność i rozliczenie po zakończeniu najmu,
 • Protokoły zdawczo-odbiorcze.

2. Negocjacje warunków umowy najmu - na co zwrócić szczególną uwagę:

 • Ustalenie hierarchii problemów do negocjacji,
 • Określenie spraw pierwszorzędnych,
 • Określenie spraw drugorzędnych,
 • Atuty znanej marki najemcy,
 • Zastrzeżenie poufności rokowań,
 • Organizacyjno techniczne aspekty negocjacji:
  • Określenie powierzchni użytkowej, pomocniczej, wspólnej,
  • Ustalenie aranżacji powierzchni pod potrzeby najemcy i sposobu jej rozliczenia,
  • Ustalenie miejsc na reklamę najemcy,
  • Wspólne fundusze reklamowe.
 • Klauzule określające cel i sposób korzystania z wynajętej nieruchomości,
 • Klauzule wyłączające (konkurencję),
 • Klauzule zezwalające zarządcy/właścicielowi zapewnienie bezpieczeństwa techniczno-użytkowego budynku,
 • Klauzule wykluczające samowolną zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.


3. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, ograniczające możliwości swobodnego ułożenia praw i obowiązków stron umowy najmu, w odniesieniu do:

 • Umowy najmu lokalu użytkowego,
 • Umowy zawartej na czas oznaczony,
 • Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

4. Dodatkowe klauzule umowne pozostające w związku ze stosunkiem najmu lokalu użytkowego:

 • Zastrzeżenie wyłączności,
 • Klauzule poufności,
 • Przeznaczenie lokalu, określenie zasad korzystania z lokalu,
 • Prawo podnajmu lub oddania lokalu do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

Cena netto: 148.00 zł
Cena brutto: 148.00 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez czas nieograniczony

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.