Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami - kurs online

Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami - kurs online

 

Umowy przedwstępne

Ta wersja szkolenia przestała być rozwijana 19 kwietnia 2016.
przejdź do nowej wersji tego szkolenia

Co warto wpisać w ich treści, jakich błędów uniknąć

Nieruchomości są drogie. Nieumiejętnie sprzedając, lub kupując nieruchomość można stracić majątek! Przykładem może być transakcja w której uczestniczyły dwie kancelarie prawne i Notariusz. Tymczasem Sprzedający stracił ponad 5,5 mln złotych, ponieważ prawnicy nie potrafili poprawnie określić warunków zawarcia umowy sprzedaży! Skorzystaj z tego szkolenia zanim będzie za późno.


W szkoleniu znajduje się miedzy innymi 18 lekcji audio - video + materiałów dodatkowych, więc posiadanie głośników lub słuchawek jest niezbędne do skorzystania z zajęć.

Każda z lekcji trwa od kilku do kilkunastu minut. Naukę możesz podzielić na kilka etapów i realizować ją w dogodnych chwilach, ponieważ dostęp do całego kursu otrzymujesz na kilkanaście dni od chwili zaksięgowania płatności.
Wersja DEMO >>>

Uwaga w treści między innymi Uchwała Sądu Najwyższego z uzasadnieniem - w sprawie co zrobić, gdy nieruchomość sprzedano osobie trzeciej w czasie trwania umowy przedwstępnej.

Trener:

Tomasz Lebiedź - zajmujący się profesjonalnym obrotem nieruchomościami od 1989, Pośrednik obrotu nieruchomościami, licencja nr 85 w Polsce, wykładowca SGH, były członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
prawo konsultacji konsultacji

Prawo konsultacji

Jesteśmy przekonani o tym, że kurs dostarcza komplet informacji, dlatego dajemy wszystkim jego nabywcom PRAWO KONSULTACJI, aby zapewnić Państwu jeszcze większe bezpieczeństwo i jak najmniejsze ryzyko przy składaniu zamówień.

Jeśli, po przejściu kursu będziesz miał nadal wątpliwości i pytania związane z jego tematem możesz w ciągu 30 dni od momentu ukończenia kursu zgłosić nam prośbę o indywidualną, darmową konsultację. Twój mail nie pozostanie bez odpowiedzi.

Z ankiet zebranych od kilkuset profesjonalistów rynku nieruchomości - uczestników szkolenia stacjonarnego wynika, że niemal 100% udzieliło odpowiedzi iż "szkolenie znacząco poszerzyło wiedzę i zwróciło uwagę na niedoceniane problemy"


Czego się dowiesz kończąc ten kurs:

 1. Co omawiamy miedzy innymi (studium przypadku). * Sprawa zakończona wyrokiem Sądu Najwyższego
 2. Celowość zawierania umów przedwstępnych. Czy ich zawieranie zawsze jest korzystne? * Po co umowa przedwstępna ma być zawarta?
 3. Kiedy następuje zawarcie umowy (każdej)? Czy umowa może zostać zawarta przez przypadek? * Moment zawarcia umowy przedwstępnej
 4. Działanie nie w swoim imieniu. Skutki zobowiązania się za osoby trzecie. * Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią)
 5. Ujawnianie roszczeń z umowy przedwstępnej. * Ujawnianie roszczeń w księdze wieczystej
 6. Właściwa reprezentacja Stron. Umowy nieważne z mocy prawa. * Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji Stron
 7. Pełnomocnicy, prokurenci, pełnomocnictwa * Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw. Przekraczanie pełnomocnictwa.
 8. Co powinna zawierać umowa przedwstępna * Treść umowy przedwstępnej
 9. Kto wyznacza termin zawarcia umowy ostatecznej? * Kto wyznacza termin zawarcia umowy przyrzeczonej
 10. Określenie miejsca (kancelarii) w której zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości * Kto wyznacza miejsce zawarcia umowy przyrzeczonej
 11. Wyznaczanie terminu zapłaty ceny, poddawanie się egzekucji z art. 777, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości * Termin zapłaty ceny
 12. Zadatek - wysokość, konsekwencje. Czy konieczny? * Zadatek - ile, kiedy i jak wpłacić
 13. Kary umowne, Zaliczka * Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką
 14. Umowy przedwstępne warunkowe * Błędy w formułowaniu warunków w umowach przedwstępnych
 15. Prawo do odstąpienia od umowy * Kupowanie i sprzedawanie prawa do odstąpienia
 16. Uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej. * Ujemny interes
 17. Za co Pośrednik może ponieść odpowiedzialność? * Odpowiedzialność Pośrednika Zasób * Odpowiedzialność Pośrednika
 18. Bonus. Jak wybrnąć z sytuacji, gdy nabywca nieruchomości nie zapłacił ceny? * Odstępowanie stron od sprzedaży nieruchomości (po zawarciu umowy sprzedaży)
Szczegółowy spis treści:

1. Kto i po co zawiera umowę przedwstępną

 • czy konieczne i celowej jest zawieranie umowy przedwstępnej - korzyści nabywcy i zbywcy z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej
 • rola umowy przedwstępnej w obrocie nieruchomościami - do czego zobowiązuje
 • kiedy pełnomocnicy nie mogą zawrzeć umowy przedwstępnej (w żadnej formie)


2. Forma umowy przedwstępnej. Skutki prawne wynikające z formy prawnej zawarcia umowy przedwstępnej.

 • Czy "ustne" ustalenie warunków transakcji jest umową przedwstępną?
 • Czy "Protokół Uzgodnień" to umowa przedwstępna, (odpowiedzialność stron za odstąpienie od postanowień protokołu),?
 • Jakie skutki rodzi cywilnoprawna umowa przedwstępna (korzyści i ryzyka)?
 • Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego - czy rzeczywiście jest taka droga?


3. Treść umowy przedwstępnej.

 • konieczne postanowienia umowy, przesądzające o ważności umowy przedwstępnej,
 • zalecane postanowienia umowy, należycie zabezpieczające interesy stron.
 • warunki w umowie przedwstępnej - jak formułować (tzw. umowa przedwstępna warunkowa)
 • czy mimo nie ziszczenia się warunku kupujący ma prawo nabyć nieruchomość?

4. Zawarcie umowy przyrzeczonej w wyniku realizacji umowy przedwstępnej:

 • zakres związania stron postanowieniami umowy przedwstępnej,
 • zakres dopuszczalnej modyfikacji ustaleń poczynionych w umowie przedwstępnej.


5. Odpowiedzialność stron w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Jak należycie zabezpieczyć się przed nielojalnym kontrahentem.

 • czy dopuszczalne i celowe jest zastrzeganie zadatku przy umowie przedwstępnej,
 • zadatek a zaliczka - istotne różnice,
 • jak dobrze określić termin zwrotu zaliczki,
 • jak należycie zastrzec i uiścić zadatek;
 • czy kwota pieniężna uiszczona przelewem stanowi zadatek, (kiedy i dlaczego)
 • skutki zastrzeżenia i uiszczenia zadatku,
 • co zamiast zadatku - inne formy należytego zabezpieczenia roszczeń stron w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • kary umowne w umowie przedwstępnej.


6. Jakich roszczeń może dochodzić strona w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej:

 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej,
 • co się dzieje w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od stron zawarcie umowy przyrzeczonej nie jest możliwe – co z zadatkiem i odpowiedzialnością stron.
 • co oznacza, co daje i czym grozi wzmianka w księdze wieczystej o zawarciu umowy przedwstępnej


7. Warunki, w których można żądać na drodze sądowej zawarcia umowy przyrzeczonej.

 • mediacje/negocjacje,
 • sprecyzowanie warunków,
 • depozyt zadatku i/lub weksla


9. Odpowiedzialność pośrednika w przypadku wadliwej umowy przedwstępnej – jakie działania podjąć, by należycie zabezpieczyć interesy pośrednika w obrocie nieruchomościamiUwaga: w tym szkoleniu nagrania dźwięku pochodzą z zajęć prowadzonych na żywo na sali wykładowej, stąd pojawiają się w nich różne dźwięki tła.
Cena netto: 123.00 zł
Cena brutto: 123.00 zł

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła możesz teraz założyć konto w portalu eszkolenia24.pl

Od momentu otrzymania płatności ten kurs będzie dostępny przez 60 dni

Uzyskanie dostępu może potrwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od wybranego sposobu płatności.

Kursy DEMO sa bezpłatne. Uzyskanie dostępu wymaga jednak wcześniejszego zalogowania. Udostępnien DEMO nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie.

UWAGA: Bezwzględnie dopilnuj, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który będziesz mógł sprawdzić po dokonaniu zakupu w profilu użytkownika w zakładce moje zamówienia. Pracownicy platformy szkoleniowej nie mają żadnej możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia szkolenia.