eszkolenia24.pl - Szkolenia przez całą dobę: Kursy

Kategoria: BHP - obowiązkowe szkolenia


E-learningowe kursy BHP:

Kursy e-learningowe zaliczające obowiązkowe szkolenia BHP!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2 Dz U Nr 180, poz 1860 Na podstawie art 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy Dz U z 1998 r Nr 21, poz 94, z późn zm 3 zarządza się, co następuje 1 Rozporządzenie określa 1 szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej szkoleniem 2 zakres szkolenia; 3 wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia; 4 sposób dokumentowania szkolenia; 5 przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia 2 1 Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaj
Szkolenia z zakresu tematyk związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. dotyczące szkoleń okresowych w formie samokształcenia kierowanego.

Szkolenia BHP, które należy odbywać okresowo:

- szkolenia BHP dla pracowników administracyjno - biurowych:

  • pierwsze szkolenie okresowe - przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
  • kolejne szkolenie nie rzadziej niż raz na 6 lat

- szkolenia BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami:

  • pierwsze szkolenie okresowe - przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy
  • kolejne szkolenie nie rzadziej niż raz na 5 lat

Pamiętaj o przestrzeganiu przepisów BHP i Ppoż., ponieważ uchybienia mogą grozić karami finansowymi!

Pomiń Ciekawe kursy i aktualności

Ciekawe kursy i aktualności

Pomiń InformacjaPomiń Wyszukiwarka kursów

Wyszukiwarka kursów

Pomiń Kategorie kursówPomiń Sponsorowane

Sponsorowane

Pomiń Prosimy poleć znajomym

Prosimy poleć znajomym


-----